Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Συμπληρωματική διευκρίνιση μετά από επισημάνσεις του τμ. Ά – Διορισμών Δ.Ε. -ΥΠ.Π.Ε.Θ

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία, υποψήφιος ο οποίος περιλαμβάνεται στους Ενιαίους Πίνακες Αναπληρωτών Γεν. Αγωγής ή/και στους Πίνακες Αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και δεν έχει προσληφθεί ως προσωρινός αναπληρωτής πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, καλείται για πρόσληψη στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία και επιθυμεί να αποδεχθεί την ως άνω κλήση, θα πρέπει […]

Διευκρίνιση

Σε συνέχεια της από 6/10/2015 επείγουσας ενημέρωσης και με αφορμή πλήθος ερωτημάτων που υποβλήθηκαν και αφορούν τη δυνατότητα ανάκλησης της εγγραφής στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι δε θα πρέπει να προβαίνουν σε ανάκληση της εγγραφής τους σε αυτούς πριν την έκδοση της απόφασης πρόσληψής τους στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Επισημαίνεται ότι […]

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τα ΕΠ.Ε.Σ. των σχολικών μονάδων για τα περαιτέρω. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ01 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ02 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ03 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ04 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ05 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ07 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ09 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ11 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ19 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕ60

1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ16.01 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Τα μόρια της προϋπηρεσίας υπολογίστηκαν με ενιαίο τρόπο από τη ΔΕΠΠΣ κατόπιν άντλησης των σχετικών στοιχείων από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, μη λαμβανομένου υπόψη του διπλασιασμού των μορίων για την υπηρεσία σε δυσπρόσιτα σχολεία (οι μήνες προϋπηρεσίας διαιρέθηκαν δια εννέα για να υπολογιστεί ο αριθμός των ετών προϋπηρεσίας και κάθε έτος μοριοδοτήθηκε με […]

2η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΕ02 ΚΑΙ ΠΕ07, ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Στους πίνακες (δεύτερης ανάρτησης) έχουν συμπεριληφθεί και τα ονόματα των αιτούντων που κατέθεσαν αίτηση στα σχολεία ΠΓ Ηρακλείου και ΠΔΣ Αθηνών (Μαράσλειο). 2) Οι ενδιαφερόμενοι που περιλαμβάνονται σε αυτούς και μόνο τους πίνακες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο ηλεκτρονικά στο depps@minedu.gov.gr μέχρι και την Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015. Πίνακας ΠΕ02 (Δεύτερη Ανάρτηση) Πίνακας […]

1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 1) Στους πίνακες δεν περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που έκαναν αίτηση, αλλά δεν έχουν επιτυχία στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων, για τους οποίους έχουν εξαντληθεί ή δεν υπάρχουν οι σχετικοί πίνακες (ΠΕ70, ΠΕ71). 2) Τα μόρια της προϋπηρεσίας υπολογίστηκαν με ενιαίο τρόπο από τη ΔΕΠΠΣ κατόπιν άντλησης των σχετικών […]

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΔΑ: ΩΝ33465ΦΘ3-ΘΕ9 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι, 24-09-2015 Αρ. Πρωτ. : 149634/Δ6 Προς: Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε.& Δ.Ε.(με την παράκληση κοινοποίησης του παρόντος στις Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους) ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση […]

Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Μαρούσι,21-09-2015 Αρ. Πρωτ. : 147649/Δ6 Προς: Περιφερειακές Δ/νσεις Π.Ε.& Δ.Ε.(με την παράκληση κοινοποίησης του παρόντος στις Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. αρμοδιότητάς τους) ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων […]

Σελίδα 1 από 2612345...1020...Τελευταία »
Copyright © 2014 Ανάπτυξη Αθηνά - ΙΕΠ