Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών σχολείων που θα λειτουργήσουν από το σχ. έτος 2024-25

Δημοσιεύθηκε στις 01.02.2024

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄αριθμ.10728/Δ6/31.1.2024 “Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών -Προτύπων Σχολείων από το σχολικό έτος 2024-2025 – Διασύνδεση και κοινά Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ) μεταξύ Σχολικών Μονάδων.”

Κατεβάστε το ΦΕΚ ΕΔΩ

Τα 6 νέα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν και  θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά ως Πειραματικά είναι:

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΔΕ/ΔΠΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΠΟΣ
1 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ Α ΑΘΗΝΑΣ 26Ο ΓΕΛ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
2 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΔΕ ΠΕΙΡΑΙΑ 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
3 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
4 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 2Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
5 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ Δ.Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
6 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 4Ο ΓΕΛ ΛΑΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των ως άνω σχολικών μονάδων ορίζονται ως εξής:

Α) Το 26o Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ με τα 26ο Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας και τα 12/θ, 3/θ και 1/θ Πειραματικά Δημοτικά σχολεία Πανεπιστημίου Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΑ)

Β) Το 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά αποκτά κοινό ΕΠΕ.Σ. με τα 1ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Ράλλεια Δημοτικά.

Γ) Το 2o  Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών.

Δ) Το 4ο Πειραματικό ΓΕΛ Λαμίας αποκτά κοινό ΕΠ.Ε.Σ. με το 4ο Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας και το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

Οι διασυνδέσεις των ως άνω σχολικών μονάδων ορίζονται ως εξής:

Α) Το 26ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθηνών συνδέεται με το 26ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Αθηνών (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)

Β) Το 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά συνδέεται με τα 1ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Ράλλεια Δημοτικά

Γ) Το 2ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Λεχαινών συνδέεται με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών

Δ) Το 4ο  Πειραματικό ΓΕΛ Λαμίας συνδέεται με το 4ο  Πειραματικό Γυμνάσιο Λαμίας

Επίσης, με την απόφαση αυτή τροποποιούνται οι διασυνδέσεις Πειραματικών Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίστηκαν με τις α) υπό στοιχεία 516416/Δ6/11-5-2021 Υ.Α. (Β’1895) και β) 26500/Δ6/9-2-2022 Υ.Α. (Β’1048) ως εξής:

α/α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΔΕ/ΔΠΕ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
1 NOTIOΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΔΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ 2Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
2 ΚΡΗΤΗΣ ΔΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
3 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ.Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 5Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

 

Share this Post