Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.)

Ενημερώθηκε στις 04.03.2022

Τα ΠΕΙ.Σ. είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε τυχαίο δείγμα του μαθητικού πληθυσμού. ΠΕΙ.Σ. μπορεί να είναι σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης:

 

  • Πειραματικά Νηπιαγωγεία,
  • Πειραματικά Δημοτικά,
  • Πειραματικά Γυμνάσια,
  • Πειραματικά Λύκεια

 

Η εισαγωγή των μαθητών στα ΠΕΙ.Σ. γίνεται με κλήρωση, ώστε να επιτυγχάνεται ένα κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα μαθητών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. και γνώμη του Ι.Ε.Π., καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, την εφαρμογή της διαδικασίας της κλήρωσης, τον χρόνο διενέργειάς της, τη διασφάλιση του αδιάβλητου της διαδικασίας και τη δυνατότητα κατ’ εξαίρεση εισαγωγής για λόγους συγγένειας με ειδική κλήρωση.

 

Η εισαγωγή των μαθητών, οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΠΕΙ.Σ. σε συνδεδεμένο ΠΕΙ.Σ. επόμενης βαθμίδας,  γίνεται χωρίς να διενεργηθεί νέα κλήρωση.

Διαδικασίες κλήρωσης διενεργούνται για τη συμπλήρωση κενών θέσεων που προκύπτουν στην εισαγωγική τάξη του σχολείου της επόμενης βαθμίδας.. Με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα της και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά στη διεξαγωγή της συμπληρωματικής διαδικασίας κλήρωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στην κλήρωση για την εισαγωγή σε ένα ΠΕΙ.Σ.. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν αποκλείει την εκ μέρους του ενδιαφερομένου υποβολή αίτησης για να συμμετάσχει στις εξετάσεις για εισαγωγή σε ένα Π.Σ. Η συμμετοχή στην κλήρωση δεν εξαρτάται από τον τόπο διαμονής των μαθητών.

 

(άρθρο 12 και άρθρο 18 του Ν.4692 /2020, ΦΕΚ 111 Α/12-6-2020 όπως τροποποιήθηκε με την παρ, 2 του άρθρου 94 του Ν. 4812/21, ΦΕΚ-110Α/30-6-21)

 

 

Τα Πειραματικά σχολεία ανά περιφέρεια και βαθμίδα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΒΑΘΜΙΔΑΚΩΔΙΚΟΣΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΤΥΠΟ-ΠΣ ή ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ-ΠΕΙΣ)ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Δ.Ε. ΕΒΡΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ11010006ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/6gymalex/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ91102481ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣΠΕΙΣhttps://www.zarifeios.gr/6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ937027117ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣΠΕΙΣhttps://17dimpeirxanthi.blogspot.com ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ937025513ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/13nipxan/17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ42010005ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/5gymkomot/3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΔ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ42510093ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣΠΕΙΣhttp://3lyk-komot.rod.sch.gr/3gel/-
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΠ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ94200055ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΕΙΣhttp://5dim-komot.rod.sch.gr/newsite/ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣΠ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ952130215ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/15nipkomot/5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ501001ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α.(ΓΥΜΝΑΣΙΟ)ΠΕΙΣhttp://www.pspa.euΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-Π.Σ.Π.Α. (ΛΥΚΕΙΟ)
ΑΤΤΙΚΗΣ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ501001ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)ΠΕΙΣhttp://www.pspa.eu
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ90506596/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - Π.Σ.Π.Α.ΠΕΙΣhttps://ppspadim.gr/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (Π.Σ.Π.Α.)
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ90500201ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΠΕΙΣhttp://1dim-uoa.att.sch.gr26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ90500211/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/dim1thma/26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ90509233/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ)ΠΕΙΣhttp://dim-aei-marasl.att.sch.gr/26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ90500691ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1dimcha/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ90504963ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣΠΕΙΣhttps://3dim-n-ionias.att.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ90507141ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1nipchal/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ90504751ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣΠΕΙΣhttps://1niplykovr.blogspot.com/3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ9520272ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟΠΕΙΣhttps://1dim-peir-peiraia.att.sch.gr ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ95200371ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ ΡΑΛΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝΠΕΙΣhttps://1dim-peir-peiraia.att.sch.gr ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ9520271ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ - ΡΑΛΛΕΙΟΣΠΕΙΣhttps://1dim-peir-peiraia.att.sch.gr ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ50126026ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΠΕΙΣhttp://26gym-athin.att.sch.gr/-
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ5014601ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1gymamar/enimerosi/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣΔ.Ε. Β΄ ΑΘΗΝΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ5514601ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΠΕΙΣhttp://1lyk-amarous.att.sch.gr/
ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ90506768ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/8dimagvarv/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣΠ.Ε. Γ΄ ΑΘΗΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ905163213ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/13nipagvar/ 8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΣΑΜΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ43010101ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1gymsamo/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ94300442ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥΠΕΙΣhttps://2dim-samou.sam.sch.gr/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΣΑΜΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ94300992ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/2nipsamou/2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠ.Ε. ΧΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ95100203ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/3nipchi/ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠ.Ε. ΧΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ95100172ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/2dimchio/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ601002ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΠΕΙΣhttps://gym-aei-patras.ach.sch.gr/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ651002ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝΠΕΙΣhttp://lyk-aei-patras.ach.sch.gr/
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ9060439ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε)ΠΕΙΣhttps://dim-aei-patras.ach.sch.gr/ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ9060479ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ)ΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/dimpeipat/ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ90605522/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ)ΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/dimpeipat/ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ (8/θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε)
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ91502611ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥΠΕΙΣhttp://1dim-pyrgou.ilei.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ91502633ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/3nippyrg/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΠ.Ε. ΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ91500064ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/4dimamal/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ952170410ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/10dimkas/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ92301739ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/9nipkastor/10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ9470186ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΕΙΣhttps://ppf.edu.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ94701847ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΕΙΣ https://blogs.sch.gr/7nipflo/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ92004062ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΠΕΙΣhttps://2dim-peir-zosim.ioa.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ92004051ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)ΠΕΙΣhttps://1dim-peir-ioann.ioa.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ920059933ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝΠΕΙΣhttp://blogs.sch.gr/33nipioan1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ζ.Π.Α. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ22010101ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1gymkard1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ22510101ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΠΕΙΣhttps://1lyk-kardits.kar.sch.gr/
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ31010101ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1gymlari/nea-anakoinoseis/1ο ΠΕΙΡΑΜATIKO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ31510101ο ΠΕΙΡΑΜATIKO ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣΠΕΙΣhttp://1lyk-laris.lar.sch.gr/
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ35010601ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥΠΕΙΣhttp://1gym-n-ionias.mag.sch.gr/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ35510601ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1lykniom/
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ45010427ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝΠΕΙΣhttps://7gym-trikal.tri.sch.gr/4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ45510314ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ"ΠΕΙΣhttp://4lyk-trikal.tri.sch.gr/
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ93501071ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣΠΕΙΣhttp://sxoleioportarias.blogspot.com/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ93501061ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ "ΑΘΑΝΑΣΑΚΕΙΟ"ΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1nipportarmag/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - Ν. ΤΣΟΠΟΤΟΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ34510202ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ - "ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ"ΠΕΙΣhttps://2lyk-lefkad.lef.sch.gr/
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ92400794ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - "ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ"ΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/4dimkerk ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ924025114ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/14nipkerk/4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - "ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ"
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ1901001ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΕΙΣhttps://pspth.edu.gr/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ1901001ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Π.Σ.Π.Θ. (ΛΥΚΕΙΟ)ΠΕΙΣhttps://pspth.edu.gr/
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ1915018ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΣhttps://www.peiramak.gr/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ1965018ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠΕΙΣhttp://ppl.pplpamak.eu/ppl/
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ26010202ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣΠΕΙΣhttps://2gymkil.blogspot.com/2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ.Ε. ΚΙΛΚΙΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ26510202ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/2lykkilk/
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ91900161ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)ΠΕΙΣhttps://1dim-aei-thess.thess.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ9190412ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.) ΠΕΙΣhttps://pspth.edu.gr/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ9190664ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.)ΠΕΙΣhttps://pspth.edu.gr/ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΕΞΑΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Π.Σ.Π.Θ.)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ91904942ο ΔΙΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ.)ΠΕΙΣhttp://1nip-peir-thess.thess.sch.gr1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ91904983ο ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)ΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/3nippeir/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΑΠΘ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΔΗΜΟΤΙΚΟ91901303ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΕΥΟΣΜΟΥΠΕΙΣhttp://3dim-evosm.web.auth.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ9521475ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣΠΕΙΣhttps://www.peirserron.gr ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΠ.Ε. ΔΥΤ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ91904572ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥΠΕΙΣhttps://www.sch.gr/sites/sch-units/view?dn=ou%3D2nip-evosm%2Cou%3Dthess-v%2Cou%3Dunits%2Cdc%3Dsch%2Cdc%3Dgr 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ4101042ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΣhttp://gymaei-reth.weebly.comΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙ.Σ4151040ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΣhttp://lyk-aei.reth.sch.gr/main/
ΚΡΗΤΗΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ50010101ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΝΙΩΝΠΕΙΣhttps://m54785.wixsite.com/1gymnasiochanion ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ91701148ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/8dimirakira/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΡΗΤΗΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ917059466ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/66nip-irakl/8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΗΤΗΣΠ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ94101501ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1dimrethymn/ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΣ32520202ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥΠΕΙΣhttp://2lyk-ierap.las.sch.gr/
ΚΡΗΤΗΣΔ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΣ32020303ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥΠΕΙΣhttp://3gym-ierap.las.sch.gr/ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣΠ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ93200052ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/2dimieralas/ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣΠ.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ93200021ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/1nipierapetras/ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
ΚΡΗΤΗΣΠ.Ε. ΧΑΝΙΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ95000767ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/7nipchan/?repeat=w3tc 7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
ΚΡΗΤΗΣΠ.Ε. ΧΑΝΙΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ95000777ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/7dimcha/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ10010312ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥΠΕΙΣhttp://2gym-rodou.blogspot.gr/?m=1 ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ29010101ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ ΠΕΙΣhttp://1gym-syrou.kyk.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ91002032ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ)ΠΕΙΣhttp://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.com/2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ91000401ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΔΙΟΣΠΕΙΣhttp://1dim-peir-rodou.dod.sch.gr ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥΔΗΜΟΤΙΚΟ9100214ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΣ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ)ΠΕΙΣhttp://dim-eid-peir-rodou.dod.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΔΗΜΟΤΙΚΟ92901294ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥΠΕΙΣhttps://4dim-ermoup.kyk.sch.gr/1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Π.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ92902336ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥΠΕΙΣhttps://6nip-ermoup.kyk.sch.gr4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙ.Σ36010437ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΕΙΣhttps://7gym-kalam.mes.sch.gr/ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ9360005 10ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣΠΕΙΣhttp://www.peiramatikodimkal.gr7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ946021516ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΠΕΙΣhttp://16dim-lamias.fth.sch.gr 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΣ46010324ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣΠΕΙΣhttp://4gym-lamias.fth.sch.gr/joomla33/index.php/home ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΑΤΤΙΚΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΣ055126026ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΠΕΙΣhttps://26lyk-athin.att.sch.gr/
ΑΤΤΙΚΗΣΠΕΙΡΑΙΑΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΣ05019061ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΠΕΙΣhttps://1gym-peiraia.att.sch.gr/ 1ο 12/θ, 3/θ και 1/θ Ράλλεια Δημοτικά
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ91503342ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝΠΕΙΣhttps://blogs.sch.gr/2nilech/2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ "Πάρης Κατσούφης"
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΗΛΕΙΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ91502062ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ "Πάρης Κατσούφης"ΠΕΙΣhttp://www.2dimotikolechenon.gr/ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝΛΕΥΚΑΔΑΣΔΗΜΟΤΙΚΟ93400053ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣΠΕΙΣhttps://www.sch.gr/sites/sch-units/view?dn=ou%3D3dim-lefkad%2Cou%3Dlef%2Cou%3Dunits%2Cdc%3Dsch%2Cdc%3Dgr
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΦΘΙΩΤΙΔΑΣΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΣ46510324ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣΠΕΙΣhttp://4lyk-lamias.fth.sch.gr/autosch/joomla15/
ΚΡΗΤΗΣΧΑΝΙΩΝΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΣ5058000
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝΠΕΙΣΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΣΑΜΟΥΓΥΜΝΑΣΙΑ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥΠΕΙΣΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ