Category Archives: Εκπαιδευτικοί

Επιλογή Διευθυντών/ντριων ΠΣ και ΠΕΙΣ: ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης

Η ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των ΠΣ και ΠΕΙΣ θα γίνει την  Πέμπτη 16/2/2023  στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί της μοριοδότησης μέσω της πλατφόρμας  https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/ από Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα  00:05 π.μ. έως Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα με τους κωδικούς ΠΣΔ, 

Read More

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων – Ενστάσεις

Πίνακες Δεκτών-Μη Δεκτών υποψηφίων Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 : Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτούν στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε. τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης.   Ενστάσεις Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3)

Read More

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 (Β ́6142) υπουργικής απόφασης,να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή

Read More

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ανακοινοποίηση ορθό Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500/Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που συγκροτήθηκαν με τις 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ), 63/ΔΕΠΠΣ/25-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ54046ΜΤΛΗ-1Ω0) και 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ) Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.» (ΑΔΑ:6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ). Κατεβάστε το αρχείο στο : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ

Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 149720/Δ6/ 2.12.2022 (Β΄6142) Υπουργκή Απόφαση (Υ.Α.) που ρυθμίζει θέματα για την επιλογή και τοποθέτησης των Διευθυντών/ντριων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Στην Y.A. καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, υποβολής των αιτήσεων, συνέντευξης των υποψηφίων, κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη υποψηφιοτήτων, αξιολογικών και τελικών πινάκων, δήλωσης προτίμησης και της τοποθέτησης των επιτυχόντων, καθώς και

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. Για την συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίσθηκαν με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. ως Πειραματικά Σχολεία ΚΑΙ B. Για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης: ΨΝΒ846ΜΤΛΗ-Α5Υ_Πρόσκληση ΕΠΕΣ_11_22 Η πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αφορά τους/τις ενδιαφερόμενους/ες: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ελληνικών Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του/της Προέδρου του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ)  καθώς του Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής  όπου απαιτείται, των παρακάτω Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ)  των Πρότυπων (Π.Σ.)και Πειραματικών σχολείων

Read More

(Ανακοινοποίηση) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) των περιπτώσεων (1γ) και (1δ) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο (2ε) του άρθρου 177 του νόμου 4823/2021 (Α΄ 136) και ισχύει, ως εξής: α) μίας (1)

Read More

Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Διαθέτουμε από 12 Σεπτεμβρίου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, Η απόφαση: 92ΨΨ46ΜΤΛΗ-ΝΦΖ _ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022-23 Συμπληρωματική απόφαση: ΩΧΡΝ46ΜΤΛΗ-Γ6Η_Συμπληρωματικές 3_10_2022 Τροποποίηση απόφασης 5.12.2022 Ψ0Ψ046ΜΤΛΗ-6Ε9-Ανακοιν_5-12-22

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Σε συνέχεια της προκήρυξης αριθμ 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ) ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί  που τοποθετούνται με μονοετή ΘΗΤΕΙΑ στις προκηρυσσόμενες θέσεις Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ έως 31/8/2023, 

Read More