Ενημερώθηκε στις 28.03.2024

Νέα και Ανακοινώσεις

Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Δημοσιεύθηκε στις 13.06.2024 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 19  του άρθρου 4 του κεφ. Γ της Υ.Α. 25451/Δ6/14-3-2024 (Β’ 1671), με την υπό στοιχεία 89/ΔΕΠΠΣ/13-6-2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: Ψ7ΠΛ46ΝΚΠΔ-Α5Σ) ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών στους οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει

Read More ...

Διαδικτυακή διημερίδα διάχυσης καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στις 05.06.2024 Tην Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία διαδικτυακή διημερίδα διάχυσης καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων που υλοποιήθηκαν στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Η διημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Read More ...

Αποτελέσματα εξετάσεων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχ. έτος 2024-25

Ενημερώθηκε στις 10.06.2024 Μπορείτε να κατεβάσετε  τα αρχεία με τα αποτελέσματα από τους παρακάτω συνδέσμους: Οι επιτυχόντες στα Πρότυπα ή Εκκλησιαστικά Γυμνάσια Οι επιτυχόντες στα Πρότυπα ή Εκκλησιαστικά Λύκεια Η βαθμολογία των υποψηφίων Συνολικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά σχολική μονάδα (Πρότυπα και Εκκλησιαστικά)  ΝΕΟ Τα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα αιτήσεων  https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/ps-peis-es από σήμερα Πέμπτη 30.5.2024 μετά τις

Read More ...

Διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα Νεοελληνικής Γλώσσας για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Γυμνάσια

Δημοσιεύθηκε στις 21.05.2024 Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το συνημμένο εδώ. ...

Θέματα και απαντήσεις γραπτής δοκιμασίας για Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία 2024

Δημοσιεύθηκε στις 18.05.2024 Παρακάτω θα βρείτε τα φετινά θέματα  και απαντήσεις της γραπτής δοκιμασίας για Πρότυπα και Εκκλησιαστικά σχολεία: 01. ΠΡΟΤΥΠΑ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ.2024_ 01β.ΠΡΟΤΥΠΑ Απαντήσεις Γυμνασίου 2024 02.ΠΡΟΤΥΠΑ.ΛΥΚΕΙΟ.2024_ 02β.ΠΡΟΤΥΠΑ. Απαντήσεις Λυκείου 2024 03.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ.ΓΥΜΝΑΣΙΟ.2024_ 03β.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ Απαντήσεις Γυμνασίου 2024 04.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ.ΛΥΚΕΙΟ.2024_ 04β.ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ Απαντήσεις Λυκείου 2024 Διόρθωση Μαθηματικά Γυμνασίου_1 ...

Αποτελέσματα κλήρωσης Πειραματικών Σχολείων 2024 ανά περιφέρεια και ανά σχολείο και απόδοση τυχαίων αριθμών για άρση των ισοβαθμιών σε Π.Σ. και Ε.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις 17.05.2024 Μπορείτε να δείτε την απόδοση αριθμού προτεραιότητας όλων των υποψηφίων Πειραματικών (επιτυχόντων και επιλαχόντων)ανα σχολική μονάδα εδώ και σε μορφή excel εδώ. Μπορείτε να δείτε την απόδοση τυχαίου αριθμού σε κάθε υποψήφιο για Πρότυπο ή/και Εκκλησιαστικό σχολείο, για άρση των ισοβαθμιών εδώ και σε μορφή excel εδώ. Μπορείτε να δείτε τους επιτυχόντες ανά σχολείο με αναφορά στον

Read More ...

Περισσότερα

Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Δημοσιεύθηκε στις 13.06.2024 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 19  του άρθρου 4 του κεφ. Γ της Υ.Α. 25451/Δ6/14-3-2024 (Β’ 1671), με την υπό στοιχεία 89/ΔΕΠΠΣ/13-6-2024 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (ΑΔΑ: Ψ7ΠΛ46ΝΚΠΔ-Α5Σ) ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών στους οι γονείς ή κηδεμόνες ή άλλο πρόσωπο που έχει

Read More ...

Τροποποίηση συγκρότησης Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. (Απόφαση)

Ενημερώθηκε στις 11.04.2024 Εκδόθηκε Ανακοινοποίηση στο ορθό της υπ΄αρ.43/ΔΕΠΠΣ/12.3.2024 «Τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για: την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, τον ορισμό νέων Προϊσταμένων/Διευθυντών και Υποδιευθυντών/ντριων ως αναπληρωτών των Διευθυντών/ντριών και τον ορισμό Πρόεδρου στο ΕΠ.Ε.Σ Πρέβεζας» Κατεβάστε το αρχείο ΕΔΩ ...

Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Δημοσιεύθηκε στις 22.03.2024 Μπορείτε να ενημερωθείτε για τον αριθμό εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025, κατεβάζοντας την απόφαση 46/ΔΕΠΠΣ/22.3.2024 “Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025” (ΑΔΑ: ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ) ΕΔΩ ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 1Οου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ«ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 25.01.2024   Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 έως τη Δευτέρα

Read More ...

Απόφαση Τροποποίησης Συγκρότησης Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής, Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Ενημερώθηκε στις 30.01.2024 Σε συνέχεια της από 23.11.2023 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , εκδόθηκε η υπ΄άρ. 1/ΔΕΠΠΣ/16.1.2024 απόφαση “Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφορικά με την πλήρωση κενών θέσεων μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Π.Ε.Π.Π.Σ. Αττικής, Κρήτης και

Read More ...

Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση για τη θέση διευθυντή/ντριας στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς-“Ν. Τσοποτός”.

Δημοσιεύθηκε στις 01.12.2023 Δείτε την Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση ΕΔΩ Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη GOV.GR Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΕΔΩ ...

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ενημερώθηκε στις 22.02.2024 Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση κενούμενων  θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης GOV.GR στη διαδρομή: Αρχική ->  Εκπαίδευση -> Επαγγελματίες

Read More ...

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΤΟΥ 1Οου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ«ΠΕΤΡΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ»

Δημοσιεύθηκε στις 25.01.2024   Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr, ΕΨΠ) στη διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024 έως τη Δευτέρα

Read More ...

Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση για τη θέση διευθυντή/ντριας στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς-“Ν. Τσοποτός”.

Δημοσιεύθηκε στις 01.12.2023 Δείτε την Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση ΕΔΩ Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη GOV.GR Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΕΔΩ ...

Επαναπροκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Δημοσιεύθηκε στις 29.11.2023 Δείτε τις προσκλήσεις: για τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες ΕΔΩ και για τους/τις Προϊσταμένους/ες ΕΔΩ Επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις: α. Υποδιευθυντών/ντριων των παρακάτω Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων  Περιφέρεια Διεύθυνση Τύπος Σχολείου Κωδικός Υπ. Ονομασία Σχολείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Γυμνάσιο 0501260 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Δημοτικό 9050020 1ο 12Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Read More ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Ενημερώθηκε στις 27.11.2023 Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες: Διευθυντές/ντριες ή Εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) της περίπτωσης (ε) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως τροποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: (1) Θέση αναπλωρωματικού

Read More ...

Περισσότερα

Βράβευση του 2ου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Α.Π.Θ.

Ενημερώθηκε στις 04.04.2018 Βράβευση ομαδικής κατασκευής του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ (Ολοήμερο Τμήμα) από την ESAkids Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τα σχήματα και τα στερεά και μέσω μιας βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης το ολοήμερο τμήμα του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ κατασκεύασε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του δορυφόρου Sentinel-3. Η τρισδιάστατη κατασκευή της τάξης μας βραβεύτηκε με το Α” βραβείο

Read More ...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

Ενημερώθηκε στις 04.04.2018 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πειραιάς, 21-01-2016 Το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος και ποιήματος με τίτλο: «ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς» Αισχύλου, Αγαμέμνων Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Καλούμε τους μαθητές

Read More ...

Περισσότερα

Διαδικτυακή διημερίδα διάχυσης καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Δημοσιεύθηκε στις 05.06.2024 Tην Παρασκευή 19 και το Σάββατο 20 Απριλίου 2024 πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία διαδικτυακή διημερίδα διάχυσης καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων που υλοποιήθηκαν στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Η διημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και την Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κεντρικής Μακεδονίας.

Read More ...

Πρόσκληση σε εκπαιδευτικό σεμινάριο

Ενημερώθηκε στις 04.04.2018 ekpaideytiko seminario ...

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενημερώθηκε στις 04.04.2018 «Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων» (Σχετ: Αριθμ. Έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 8η /10-3-2015)         Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Αν. Θεσσαλονίκης, κ. Πολύβιο Στράντζαλη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη

Read More ...

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Ενημερώθηκε στις 04.04.2018 Επιμορφωτικό σεμινάριο Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (αριθμ. έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 1/ 21 -01-2015) σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα Αναστασία Βακαλούδη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο». Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους καθηγητές της Β΄/θμιας εκπ/σης. Η εκδήλωση θα

Read More ...

Περισσότερα

Δημιουργίες – Έργα – Διακρίσεις των μαθητών/τριών μας


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Διαγωνισμών

Επικοινωνία

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

email : depps@minedu.gov.gr