Νέα και Ανακοινώσεις

Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Κατεβάστε την απόφαση των διαθέσεων (ανακοινοποίηση) ΕΔΩ Κατεβάστε την τροποποίηση της απόφασης διαθέσεων της 20.9.2023 ΕΔΩ ...

Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Η αριθμ. 64/ΔΕΠΠΣ/5-9-2023 απόφαση της ΔΕΠΠΣ «Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.)» αναρτηθηκε σε ΦΕΚ με τον αριθμό  Β’ 5372/7-9-2023. Κατεβάστε το αρχείο ΕΔΩ ...

Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία (Απρίλιος 2023) για το σχολικό έτος 2023-2024

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 21 του κεφ. Β1α της Υ.Α. 22270/Δ6/14-3-2022 (Β’ 1144), με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών, για τα οποία οι γονείς/κηδεμόνες  επιθυμούν να λάβουν γνώση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες ή οι νόμιμα εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι τους μπορούν να υποβάλλουν αίτηση

Read More ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09/23 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 το μεσημέρι, στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia Η πρόσκληση ΕΔΩ Η σχετική ανακοίνωση της ΠΔΕ Θεσσαλίας με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας  ΕΔΩ ...

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ σχολ. έτους 2023-24

Αναρτούμε: την απόφαση 97173/E2/5.9.2023 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΑΔΑ: Ρ31446ΝΚΠΔ-9Ω0). 97174/E2/5.9.2023 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024». (ΑΔΑ: Ρ0Τ146ΝΚΠΔ-ΑΚΕ) Κατεβάστε το αρχείο για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ΕΔΩ Κατεβάστε το αρχείο

Read More ...

Τροποποίηση πινάκων τοποθετημένων εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σχ. έτους 2023-24

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. τροποποιεί  με την Πράξη 15η/31.8.2023 τους πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτους 2023-24, για την κάλυψη των εναπομείναντων κενών από τους Αξιολογικούς Πίνακες Μη Τοποθετημένων αλλά και για την αποδοχή αιτήσεων ανάκλησης τοποθετημένων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής: Π.Ε._τροποπ. πίνακες Δ.Ε. τροποπ_πίνακες ...

Περισσότερα

Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Κατεβάστε την απόφαση των διαθέσεων (ανακοινοποίηση) ΕΔΩ Κατεβάστε την τροποποίηση της απόφασης διαθέσεων της 20.9.2023 ΕΔΩ ...

Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Η αριθμ. 64/ΔΕΠΠΣ/5-9-2023 απόφαση της ΔΕΠΠΣ «Διεξαγωγή συμπληρωματικών διαδικασιών για εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.)» αναρτηθηκε σε ΦΕΚ με τον αριθμό  Β’ 5372/7-9-2023. Κατεβάστε το αρχείο ΕΔΩ ...

Τροποποίηση πινάκων τοποθετημένων εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σχ. έτους 2023-24

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. τροποποιεί  με την Πράξη 15η/31.8.2023 τους πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτους 2023-24, για την κάλυψη των εναπομείναντων κενών από τους Αξιολογικούς Πίνακες Μη Τοποθετημένων αλλά και για την αποδοχή αιτήσεων ανάκλησης τοποθετημένων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής: Π.Ε._τροποπ. πίνακες Δ.Ε. τροποπ_πίνακες ...

Τροποποίηση συγκρότησης ΕΠ.Ε.Σ. λόγω υπηρεσιακών μεταβολών Διευθυντών, Συμβούλων Εκπαίδευσης και παραιτήσεων προέδρων

Αναρτάται η υπό στοιχεία 62/ΔΕΠΠΣ/29.8.2023 «Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών-τοποθετήσεων Διευθυντών/ντριών, Συμβούλων Εκπαίδευσης και παραιτήσεων Προέδρων». Κατεβάστε το αρχείο:  Ψ91Η46ΝΚΠΔ-5ΞΗ_ ανασυγκρότηση ΕΠΕΣ_σεπτ23 ...

Τροποποίηση συγκρότησης ΕΠ.Ε.Σ. λόγω υπηρεσιακών μεταβολών

Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 61/ΔΕΠΠΣ/3.8.2023 “Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών – τοποθετήσεων Διευθυντών /ντριών και Συμβούλων Εκπαίδευσης”  (ΑΔΑ: ΡΨΝ446ΝΚΠΔ-ΠΣΡ) απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Κατεβάστε το αρχείο: ΑΔΑ: ΡΨΝ446ΝΚΠΔ-ΠΣΡ ...

Περισσότερα

Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024

Κατεβάστε την απόφαση των διαθέσεων (ανακοινοποίηση) ΕΔΩ Κατεβάστε την τροποποίηση της απόφασης διαθέσεων της 20.9.2023 ΕΔΩ ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Μαγνησίας με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2023-2024

Λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων απόσπασης έως ΔΕΥΤΕΡΑ 11/09/23 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00 το μεσημέρι, στον σύνδεσμο https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia Η πρόσκληση ΕΔΩ Η σχετική ανακοίνωση της ΠΔΕ Θεσσαλίας με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας  ΕΔΩ ...

Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ σχολ. έτους 2023-24

Αναρτούμε: την απόφαση 97173/E2/5.9.2023 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΑΔΑ: Ρ31446ΝΚΠΔ-9Ω0). 97174/E2/5.9.2023 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024». (ΑΔΑ: Ρ0Τ146ΝΚΠΔ-ΑΚΕ) Κατεβάστε το αρχείο για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ΕΔΩ Κατεβάστε το αρχείο

Read More ...

Τροποποίηση πινάκων τοποθετημένων εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σχ. έτους 2023-24

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. τροποποιεί  με την Πράξη 15η/31.8.2023 τους πίνακες τοποθέτησης εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το σχολικό έτους 2023-24, για την κάλυψη των εναπομείναντων κενών από τους Αξιολογικούς Πίνακες Μη Τοποθετημένων αλλά και για την αποδοχή αιτήσεων ανάκλησης τοποθετημένων εκπαιδευτικών. Οι πίνακες διαμορφώνονται ως εξής: Π.Ε._τροποπ. πίνακες Δ.Ε. τροποπ_πίνακες ...

Πίνακες εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ για το σχ. έτος 2023-24

Αναρτώνται οι τοποθετήσεις ανά σχολική μονάδα των εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σχολικού έτους 2023-24, προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Η σχετική απόφαση θα εκδοθεί από την Διεύθυνση Προσωπικού Α/βαθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης. Κατεβάστε τους πίνακες: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ...

Κυρωμένοι τελικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών για μονοετή θητεία σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. σχ. έτους 2023-24

Ανακοινώνονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες εκπαιδευτικών για μονοετή θητεία σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ. σχ. έτους 2023-24, όπως κυρώθηκαν από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ.. Κατεβάστε το  αρχείο ΕΔΩ . ...

Περισσότερα

Βράβευση του 2ου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Α.Π.Θ.

Βράβευση ομαδικής κατασκευής του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ (Ολοήμερο Τμήμα) από την ESAkids Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τα σχήματα και τα στερεά και μέσω μιας βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης το ολοήμερο τμήμα του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ κατασκεύασε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του δορυφόρου Sentinel-3. Η τρισδιάστατη κατασκευή της τάξης μας βραβεύτηκε με το Α” βραβείο του διαγωνισμού για

Read More ...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πειραιάς, 21-01-2016 Το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος και ποιήματος με τίτλο: «ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς» Αισχύλου, Αγαμέμνων Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Καλούμε τους μαθητές να εκφράσουν τον

Read More ...

Περισσότερα

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων» (Σχετ: Αριθμ. Έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 8η /10-3-2015)         Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Αν. Θεσσαλονίκης, κ. Πολύβιο Στράντζαλη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης

Read More ...

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Επιμορφωτικό σεμινάριο Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (αριθμ. έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 1/ 21 -01-2015) σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα Αναστασία Βακαλούδη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο». Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους καθηγητές της Β΄/θμιας εκπ/σης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27

Read More ...

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση για επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδακτική των τεχνολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και διδακτική του μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου. Το σεμινάριο διοργανώνεται για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο 3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΑΣ!» και να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία του μαθήματος για τη Γ Γυμνασίου (

Read More ...

Περισσότερα

Δημιουργίες – Έργα – Διακρίσεις των μαθητών/τριών μας


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Διαγωνισμών

Επικοινωνία

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

email : depps@minedu.gov.gr