Νέα και Ανακοινώσεις

Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση για τη θέση διευθυντή/ντριας στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς-“Ν. Τσοποτός”.

Δείτε την Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση ΕΔΩ Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη GOV.GR Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΕΔΩ ...

Επαναπροκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Δείτε τις προσκλήσεις: για τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες ΕΔΩ και για τους/τις Προϊσταμένους/ες ΕΔΩ Επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις: α. Υποδιευθυντών/ντριων των παρακάτω Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων  Περιφέρεια Διεύθυνση Τύπος Σχολείου Κωδικός Υπ. Ονομασία Σχολείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Γυμνάσιο 0501260 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Δημοτικό 9050020 1ο 12Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ.

Read More ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες: Διευθυντές/ντριες ή Εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) της περίπτωσης (ε) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως τροποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: (1) Θέση αναπλωρωματικού μέλους Διευθυντή ή

Read More ...

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. έπειτα από τις εισηγήσεις των 13 Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της χώρας. Δείτε τις αποφάσεις: ΑΜΘ_11435Α_ΥΠΟΔ_6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71  ΑΜΘ_11435Β_ΠΡΟΪΣ_ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ ΑΤΤΙΚΗ_68ΡΛ46ΝΚΠΔ-675 ΒΟΡ_ΑΙΓΑΙΟΥ_Ψ5ΤΛ46ΝΚΠΔ-ΝΩΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_6ΗΟ446ΝΚΠΔ-ΝΙΑ_8332_ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_Ψ1ΟΞ46ΝΚΠΔ-Σ5Π ΗΕΠΕΙΡΟΥ_ΥΠΟΔ_63Ψ346ΝΚΠΔ-8Δ9         ΗΠΕΙΡΟΥ_ΠΡΟΪΣ_ΡΚΠ146ΝΚΠΔ-Κ61 ΘΕΣΣΑΛΙΑ_ΝΗΠ__9ΗΧΝ46ΝΚΠΔ-ΞΥΜ      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔ_ΡΠΘΑ46ΝΚΠΔ-ΧΥΖ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ_ΝΗΠ_Φ22.2 5200 08-11-2023      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ_ΥΠΟΔ_Φ22.2 5199 08-11-2023 ΚΕΝΤΡ_ΜΑΚΕΔ_ΠΡΟΪΣΤ_ΨΓ2Β46ΝΚΠΔ-Ε92_       ΚΕΝΤΡ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΥΠΟΔ 6ΓΖΗ46ΝΚΠΔ-ΛΤΒ. ΚΡΗΤΗΣ_623Σ46ΝΚΠΔ-42Ζ

Read More ...

Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ και συμπληρωματικές διαθέσεις 31.10.2023

Εκδόθηκε η υπ΄άρ. 86/ΔΕΠΠΣ/31.10.2023 “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65/ΔΕΠΠΣ/15-9-2023 απόφασης «Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024», της υπό στοιχεία 78/ΔΕΠΠΣ/12-10-2023  απόφασης «Συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για

Read More ...

Τροποποίηση ΕΠ.Ε.Σ. Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης

Εκδόθηκε η υπ΄αρ. 80/ΔΕΠΠΣ/13.10.2023 (ΑΔΑ: 905Γ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ)  για την αντικατάσταση Συμβούλων Εκπαίδευσης, μελών ΕΠ.Ε.Σ που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σε Πειραματικά σχολεία Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε τον απόφαση ΕΔΩ   ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση για τη θέση διευθυντή/ντριας στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς-“Ν. Τσοποτός”.

Δείτε την Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση ΕΔΩ Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη GOV.GR Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΕΔΩ ...

Επαναπροκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Δείτε τις προσκλήσεις: για τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες ΕΔΩ και για τους/τις Προϊσταμένους/ες ΕΔΩ Επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις: α. Υποδιευθυντών/ντριων των παρακάτω Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων  Περιφέρεια Διεύθυνση Τύπος Σχολείου Κωδικός Υπ. Ονομασία Σχολείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Γυμνάσιο 0501260 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Δημοτικό 9050020 1ο 12Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ.

Read More ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες: Διευθυντές/ντριες ή Εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) της περίπτωσης (ε) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως τροποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: (1) Θέση αναπλωρωματικού μέλους Διευθυντή ή

Read More ...

Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ και συμπληρωματικές διαθέσεις 31.10.2023

Εκδόθηκε η υπ΄άρ. 86/ΔΕΠΠΣ/31.10.2023 “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65/ΔΕΠΠΣ/15-9-2023 απόφασης «Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024», της υπό στοιχεία 78/ΔΕΠΠΣ/12-10-2023  απόφασης «Συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για

Read More ...

Τροποποίηση ΕΠ.Ε.Σ. Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης

Εκδόθηκε η υπ΄αρ. 80/ΔΕΠΠΣ/13.10.2023 (ΑΔΑ: 905Γ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ)  για την αντικατάσταση Συμβούλων Εκπαίδευσης, μελών ΕΠ.Ε.Σ που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σε Πειραματικά σχολεία Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε τον απόφαση ΕΔΩ   ...

Τροποποίηση συγκρότησης Π.Ε.Π.Π.Σ. (απόφαση12.10.2023)

Εκδόθηκε η υπ΄αρ 79/ΔΕΠΠΣ/12.10.2023 «Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ: 6ΩΩΒ46ΝΚΠΔ-ΣΝΟ) Κατεβάστε την απόφαση ΕΔΩ ...

Περισσότερα

Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση για τη θέση διευθυντή/ντριας στο 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς-“Ν. Τσοποτός”.

Δείτε την Επαναπροκήρυξη/πρόσκληση ΕΔΩ Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023 έως τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00 στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη GOV.GR Αρχική / Εκπαίδευση / Επαγγελματίες εκπαίδευσης / Επιλογή Διευθυντών και Προισταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π.Σ. ΚΑΙ ΠΕΙ.Σ. ΕΔΩ ...

Επαναπροκήρυξη κενών και κενούμενων θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Δείτε τις προσκλήσεις: για τους/τις Υποδιευθυντές/ντριες ΕΔΩ και για τους/τις Προϊσταμένους/ες ΕΔΩ Επαναπροκηρύσσονται οι θέσεις: α. Υποδιευθυντών/ντριων των παρακάτω Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων  Περιφέρεια Διεύθυνση Τύπος Σχολείου Κωδικός Υπ. Ονομασία Σχολείου ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Γυμνάσιο 0501260 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ Πειραματικό Δημοτικό 9050020 1ο 12Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝ.

Read More ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενών θέσεων αναπληρωτών μελών με την ιδιότητα των Διευθυντών/ντριών ή Εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) Κρήτης και Δυτικής Μακεδονίας

Η Δ.Ε.Π.Π.Σ. προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες: Διευθυντές/ντριες ή Εκπαιδευτικούς με διοικητική εμπειρία, που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της οικείας Π.Δ.Ε., που λειτουργούν Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) της περίπτωσης (ε) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως τροποιήθηκε και ισχύει, ως εξής: (1) Θέση αναπλωρωματικού μέλους Διευθυντή ή

Read More ...

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. έπειτα από τις εισηγήσεις των 13 Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της χώρας. Δείτε τις αποφάσεις: ΑΜΘ_11435Α_ΥΠΟΔ_6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71  ΑΜΘ_11435Β_ΠΡΟΪΣ_ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ ΑΤΤΙΚΗ_68ΡΛ46ΝΚΠΔ-675 ΒΟΡ_ΑΙΓΑΙΟΥ_Ψ5ΤΛ46ΝΚΠΔ-ΝΩΣ ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_6ΗΟ446ΝΚΠΔ-ΝΙΑ_8332_ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_Ψ1ΟΞ46ΝΚΠΔ-Σ5Π ΗΕΠΕΙΡΟΥ_ΥΠΟΔ_63Ψ346ΝΚΠΔ-8Δ9         ΗΠΕΙΡΟΥ_ΠΡΟΪΣ_ΡΚΠ146ΝΚΠΔ-Κ61 ΘΕΣΣΑΛΙΑ_ΝΗΠ__9ΗΧΝ46ΝΚΠΔ-ΞΥΜ      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔ_ΡΠΘΑ46ΝΚΠΔ-ΧΥΖ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ_ΝΗΠ_Φ22.2 5200 08-11-2023      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ_ΥΠΟΔ_Φ22.2 5199 08-11-2023 ΚΕΝΤΡ_ΜΑΚΕΔ_ΠΡΟΪΣΤ_ΨΓ2Β46ΝΚΠΔ-Ε92_       ΚΕΝΤΡ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΥΠΟΔ 6ΓΖΗ46ΝΚΠΔ-ΛΤΒ. ΚΡΗΤΗΣ_623Σ46ΝΚΠΔ-42Ζ

Read More ...

Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ και συμπληρωματικές διαθέσεις 31.10.2023

Εκδόθηκε η υπ΄άρ. 86/ΔΕΠΠΣ/31.10.2023 “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65/ΔΕΠΠΣ/15-9-2023 απόφασης «Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024», της υπό στοιχεία 78/ΔΕΠΠΣ/12-10-2023  απόφασης «Συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για

Read More ...

Τροποποίηση ΕΠ.Ε.Σ. Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης

Εκδόθηκε η υπ΄αρ. 80/ΔΕΠΠΣ/13.10.2023 (ΑΔΑ: 905Γ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ)  για την αντικατάσταση Συμβούλων Εκπαίδευσης, μελών ΕΠ.Ε.Σ που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σε Πειραματικά σχολεία Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης. Κατεβάστε τον απόφαση ΕΔΩ   ...

Περισσότερα

Βράβευση του 2ου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Α.Π.Θ.

Βράβευση ομαδικής κατασκευής του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ (Ολοήμερο Τμήμα) από την ESAkids Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τα σχήματα και τα στερεά και μέσω μιας βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης το ολοήμερο τμήμα του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ κατασκεύασε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του δορυφόρου Sentinel-3. Η τρισδιάστατη κατασκευή της τάξης μας βραβεύτηκε με το Α” βραβείο του διαγωνισμού για

Read More ...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πειραιάς, 21-01-2016 Το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος και ποιήματος με τίτλο: «ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς» Αισχύλου, Αγαμέμνων Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Καλούμε τους μαθητές να εκφράσουν τον

Read More ...

Περισσότερα

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων» (Σχετ: Αριθμ. Έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 8η /10-3-2015)         Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Αν. Θεσσαλονίκης, κ. Πολύβιο Στράντζαλη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης

Read More ...

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Επιμορφωτικό σεμινάριο Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (αριθμ. έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 1/ 21 -01-2015) σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα Αναστασία Βακαλούδη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο». Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους καθηγητές της Β΄/θμιας εκπ/σης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27

Read More ...

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση για επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδακτική των τεχνολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και διδακτική του μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου. Το σεμινάριο διοργανώνεται για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο 3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΑΣ!» και να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία του μαθήματος για τη Γ Γυμνασίου (

Read More ...

Περισσότερα

Δημιουργίες – Έργα – Διακρίσεις των μαθητών/τριών μας


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Διαγωνισμών

Επικοινωνία

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

email : depps@minedu.gov.gr