Νέα και Ανακοινώσεις

Τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Εκδόθηκε η απόφαση της ΔΕΠΠΣ με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών – τοποθετήσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης» Κατεβάστε το αρχείο από τον σύνδεσμα:   (ΑΔΑ: ΡΩΞΡ46ΜΤΛΗ-Ζ6Ε)  ...

Αποτελέσματα εισαγωγής σε Πρότυπα ή Εκκλησιαστικά Σχολεία 2023 (ανά σχολείο)

Κατεβάστε το αρχείο με τα αποτελέσματα επιτυχόντων και επιλαχόντων ΕΔΩ (NEO: ανακοινοποίηση στο ορθό) (Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων εμφανίζεται ο κωδικός υποψηφίου και όχι τα στοιχεία των μαθητών.) Πληροφορίες για τις εγγραφές στα σχολεία επιτυχίας θα βρείτε ΕΔΩ ...

Βάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα Σχολεία 2023

Οι βάσεις εισαγωγής για κάθε σχολική μονάδα καθορίζονται από δυο αριθμούς: Α. ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είναι το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωσε ο/η τελευταίος/α εισαχθείς/είσα υποψήφιος/α Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΗΣ: Εϊναι ο τυχαίος αριθμός προτεραιότητας Προτύπου σχολείου (ΑΠΠΣ) που αποδόθηκε στον/στην τελευταίο/α εισαχθέντα/είσα  κατά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την 28η Απριλίου 2023. Υπενθυμίζεται ότι ο τυχαίος αριθμός προτεραιότητας για τα

Read More ...

Αποτελέσματα Πρότυπων Σχολείων για το σχολικό έτος 2023-24

Σήμερα 10/5/2023 και μετά τις 15:00 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για την εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια, Λύκεια και Eκκλησιαστικά Σχολεία Από τους 9.339 μαθητές που είχαν καταθέσει έγκυρες αιτήσεις διαγωνίσθηκαν 8.405 μαθητές για 1.696 θέσεις στα 31 Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια σε 10 Περιφέρειες της χώρας  και 307 θέσεις στα 14 Εκκλησιαστικά Σχολεία Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων θα ειδοποιηθούν: Α.

Read More ...

Αποτελέσματα κλήρωσης Πειραματικών Σχολείων 2023 ανά περιφέρεια και ανά σχολείο

Μπορείτε να δείτε τους επιτυχόντες ανά σχολείο με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του υποψηφίου, επιλέγοντας την περιφέρεια που ανήκει το σχολείο. ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ   ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   Μπορείτε να δείτε την κατάταξη όλων των υποψηφίων ανά σχολείο (επιτυχόντων και επιλαχόντων) κατά

Read More ...

Ανάρτηση θεμάτων και απαντήσεων της δοκιμασίας για την εισαγωγή σε Πρότυπα Σχολεία 2023

Γυμνάσιο Θέματα 2023 Γυμνάσιο Απαντήσεις Λύκειο Θέματα 2023 Λύκειο απαντήσεις ...

Περισσότερα

Τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Εκδόθηκε η απόφαση της ΔΕΠΠΣ με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών – τοποθετήσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης» Κατεβάστε το αρχείο από τον σύνδεσμα:   (ΑΔΑ: ΡΩΞΡ46ΜΤΛΗ-Ζ6Ε)  ...

Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανακοινώνει τον αριθμό εισακτέων μαθητών ανά σχολείο για το σχολικό έτος 2023-24. Δείτε την απόφαση εδώ Δείτε την τροποποίηση της απόφασης (21.3.2003) εδώ Κατεβάστε τον πίνακα με τα στοιχεία θέσεων ανά σχολείο και την κάλυψη θέσεων από συνδεδεμένα σχολεία  εδώ (ανακοινοποίηση στο ορθό) ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 (Β ́6142) υπουργικής απόφασης,να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή

Read More ...

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ανακοινοποίηση ορθό Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500/Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που συγκροτήθηκαν με τις 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ), 63/ΔΕΠΠΣ/25-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ54046ΜΤΛΗ-1Ω0) και 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ) Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.» (ΑΔΑ:6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ). Κατεβάστε το αρχείο στο : https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ ...

Τροποποίηση Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Σε συνέχεια της “Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)” (9Λ8Μ46ΜΤΛΗ-2Ι3) εκδίδεται η απόφαση 135/ΔΕΠΠΣ/4-11-2022 «Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει» (ΑΔΑ: 9ΕΚΩ46ΜΤΛΗ-ΝΧΣ) Λήψη αρχείου: 9ΕΚΩ46ΜΤΛΗ-ΝΧΣ

Read More ...

(Ανακοινοποίηση) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων μελών Π.Ε.Π.Π.Σ. (Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) των περιπτώσεων (1γ) και (1δ) του άρθρου 15 του ν. 4692/2020 (Α΄111), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο (2ε) του άρθρου 177 του νόμου 4823/2021 (Α΄ 136) και ισχύει, ως εξής: α) μίας (1)

Read More ...

Περισσότερα

Τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Εκδόθηκε η απόφαση της ΔΕΠΠΣ με θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 (ΑΔΑ: 6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ) ως προς την Συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων λόγω υπηρεσιακών μεταβολών – τοποθετήσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης» Κατεβάστε το αρχείο από τον σύνδεσμα:   (ΑΔΑ: ΡΩΞΡ46ΜΤΛΗ-Ζ6Ε)  ...

Αποφάσεις τοποθέτησης Διευθυντών και Διευθυντριών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. ανά περιφέρεια

Αναρτώνται οι αποφάσεις των ΠΔΕ, για τις τοποθετήσεις των Διευθυντών και Διευθυντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Ανατολική Μακεδονία Θράκη Αττική Βόρειο Αιγαίο Δυτική Ελλάδα Δυτική Μακεδονία Ήπειρος Θεσσαλία Ιόνια Νησιά Κεντρική Μακεδονία Κρήτη Νότιο Αιγαίο Πελοπόννησος Στερεά Ελλάδα ...

Επιλογή Διευθυντών/ντριων ΠΣ και ΠΕΙΣ: ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης

Η ανάρτηση προσωρινών πινάκων μοριοδότησης των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των ΠΣ και ΠΕΙΣ θα γίνει την  Πέμπτη 16/2/2023  στις ιστοσελίδες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις επί της μοριοδότησης μέσω της πλατφόρμας  https://www.iep.edu.gr/services/pps_directors/ από Παρασκευή 17/2/2023 και ώρα  00:05 π.μ. έως Τρίτη 21/2/2023 και ώρα 14:00 μ.μ. Με την είσοδό τους στην πλατφόρμα με τους κωδικούς ΠΣΔ, 

Read More ...

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων – Ενστάσεις

Πίνακες Δεκτών-Μη Δεκτών υποψηφίων Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 : Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτούν στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε. τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης.   Ενστάσεις Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3)

Read More ...

Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων Διευθυντών/ντριων για Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 9/1/2023 και ώρα 16: 00. Κατεβάστε το έγγραφο της τροποποίησης της πρόσκλησης: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0 ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή, των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου 4823/2021 (Α ́136) και τους όρους της υπό στοιχεία 149720/Δ6/03.12.2022 (Β ́6142) υπουργικής απόφασης,να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή

Read More ...

Περισσότερα

Βράβευση του 2ου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Α.Π.Θ.

Βράβευση ομαδικής κατασκευής του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ (Ολοήμερο Τμήμα) από την ESAkids Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τα σχήματα και τα στερεά και μέσω μιας βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης το ολοήμερο τμήμα του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ κατασκεύασε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του δορυφόρου Sentinel-3. Η τρισδιάστατη κατασκευή της τάξης μας βραβεύτηκε με το Α” βραβείο του διαγωνισμού για

Read More ...

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πειραιάς, 21-01-2016 Το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος και ποιήματος με τίτλο: «ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς» Αισχύλου, Αγαμέμνων Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Καλούμε τους μαθητές να εκφράσουν τον

Read More ...

Περισσότερα

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων» (Σχετ: Αριθμ. Έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 8η /10-3-2015)         Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Αν. Θεσσαλονίκης, κ. Πολύβιο Στράντζαλη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης

Read More ...

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Επιμορφωτικό σεμινάριο Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (αριθμ. έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 1/ 21 -01-2015) σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα Αναστασία Βακαλούδη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο». Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους καθηγητές της Β΄/θμιας εκπ/σης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27

Read More ...

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση για επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδακτική των τεχνολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και διδακτική του μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου. Το σεμινάριο διοργανώνεται για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο 3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΑΣ!» και να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία του μαθήματος για τη Γ Γυμνασίου (

Read More ...

Περισσότερα

Δημιουργίες – Έργα – Διακρίσεις των μαθητών/τριών μας


Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Διαγωνισμών

Επικοινωνία

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

email : depps@minedu.gov.gr