Πρόγραμμα ERASMUS [Healthy? Wealthy] – Πειραματικό Λύκειο Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημερώθηκε στις 04.04.2018

Οι μαθητές του Πειραματικού Λυκείου του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχουν στο πρόγραμμα ERASMUS με τίτλο “Healthy? Wealthy” σε συνεργασία με άλλα 6 διεθνή σχολεία δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στόχοι του προγράμματος είναι:

  • η επιρροή της στάσης των μαθητών έναντι των διατροφικών προβλημάτων με σκοπό να τους βοηθήσει να κάνουν μια ζωή πιο υγιή και σύμφωνη με τις αρχές της αειφορίας,
  • η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, προσβάσιμου για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές,
  • η απόκτηση μεγαλύτερης ευχέρειας στην Αγγλική Γλώσσα, και τις ΤΠΕ
  • η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ διαφόρων εθνών, καλλιέργεια κλίματος φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού
  • η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και η ενίσχυση της νεανικής δημιουργικότητας και επιχειρηματικότητας.
Share this Post