ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Δημοσιεύθηκε στις 28.02.2022

Σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) συνιστάται Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.), η οποία είναι πενταμελής και συγκροτείται με απόφαση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Άρθρο 15 του Ν.4692 /2020, ΦΕΚ 111 Α/12-6-2020 όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2,3 του άρθρου. 177 ΤΟΥ Ν. 4823/21, ΦΕΚ-136 Α/3-8-21)

Π.Ε.Π.Π.Σ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ gr.themata@attik.pde.sch.gr
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔ. & ΘΡΑΚΗΣ pdeamthr@sch.gr
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ peppsde@dellad.pde.sch.gr
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ dmpepps@sch.gr
ΗΠΕΙΡΟΥ mail@ipeir.pde.sch.gr
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ mail@kmaked.pde.sch.gr
ΚΡΗΤΗΣ peppskritis@kritis.pde.sch.gr
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ pepps@naigaiou.pde.sch.gr
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ peppsvaig@vaigaiou.pde.sch.gr
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ pepps@thess.pde.sch.gr
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ mail@ionion.pde.sch.gr
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ pepps@pdepelop.gr
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ mail@stellad.pde.sch.gr