Επικοινωνία

Ενημερώθηκε στις 28.02.2022

Δ.Ε.Π.Π.Σ: Ανδ. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ , E-mail : depps@minedu.gov.gr

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΏΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: Ανδ. Παπανδρέου 37, 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ, τηλ. 210344 2472, 2103443961, 2103443141, 2103442905, 2103443966  E-mail: atpps@minedu.gov.gr

Φόρμα επικοινωνίας