ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 18 ΜΑΪΟΥ 2024

Ενημερώθηκε στις 25.04.2024

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΜΑΪΟΥ 2024

 1. ΠΡΟΣΦΑΤΑ εκτυπωμένη αίτηση από την πλατφόρμα όπου αναγράφεται ο κωδικός αίτησης, ο αριθμός υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.
 2. Υποψήφιοι ηλικίας μικρότερης των 12 ετών πρέπει να έχουν:

  • Βεβαίωση ταυτοπροσωπίας (εκδίδεται από τα Κ.Ε.Π.) ή
  • Διαβατήριο σε ισχύ 

  Υποψήφιοι ηλικίας μεγαλύτερης των 12 ετών πρέπει να έχουν:

  • Αστυνομική Ταυτότητα  ή
  • Διαβατήριο σε ισχύ

   

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 18 ΜΑΪΟΥ 2024, (Η ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ θα ανακοινωθεί λίγες μέρες πριν τις εξετάσεις στην παρούσα ιστοσελίδα.)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 

Κατεβάστε τις αναλυτικές οδηγίες ΕΔΩ (το αρχείο θα είναι διαθέσιμο μετά τις 13 Μαΐου 2024)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

Πρότυπα Γυμνάσια: 150 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Εκκλησιαστικά Γυμνάσια: 225 λεπτά (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)

Πρότυπα Λύκεια: 3 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα & Μαθηματικά)

Εκκλησιαστικά Λύκεια: 4 ώρες (Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Θρησκευτικά)

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΩΝ ΦΥΛΛΩΝ

Δείτε το  βίντεο που δείχνει πώς οι υποψήφιοι θα σημειώσουν ορθά τις απαντήσεις τους στο απαντητικό φύλλο.

Κατεβάστε ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

https://www.youtube.com/watch?v=fDr3J1LCYcc&t=7s&ab_channel=GrammatiaDEPPSDEPPS
Share this Post