Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις 15.11.2023

Εκδόθηκαν οι αποφάσεις τοποθέτησης Υποδιευθυντών/ντριών και Προϊσταμένων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. έπειτα από τις εισηγήσεις των 13 Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της χώρας. Δείτε τις αποφάσεις:

ΑΜΘ_11435Α_ΥΠΟΔ_6Η4Δ46ΝΚΠΔ-Α71  ΑΜΘ_11435Β_ΠΡΟΪΣ_ΨΟ7846ΝΚΠΔ-ΝΘΙ

ΑΤΤΙΚΗ_68ΡΛ46ΝΚΠΔ-675

ΒΟΡ_ΑΙΓΑΙΟΥ_Ψ5ΤΛ46ΝΚΠΔ-ΝΩΣ

ΔΥΤ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_6ΗΟ446ΝΚΠΔ-ΝΙΑ_8332_

ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_Ψ1ΟΞ46ΝΚΠΔ-Σ5Π

ΗΕΠΕΙΡΟΥ_ΥΠΟΔ_63Ψ346ΝΚΠΔ-8Δ9         ΗΠΕΙΡΟΥ_ΠΡΟΪΣ_ΡΚΠ146ΝΚΠΔ-Κ61

ΘΕΣΣΑΛΙΑ_ΝΗΠ__9ΗΧΝ46ΝΚΠΔ-ΞΥΜ      ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΟΔ_ΡΠΘΑ46ΝΚΠΔ-ΧΥΖ

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ_ΝΗΠ_Φ22.2 5200 08-11-2023      ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ_ΥΠΟΔ_Φ22.2 5199 08-11-2023

ΚΕΝΤΡ_ΜΑΚΕΔ_ΠΡΟΪΣΤ_ΨΓ2Β46ΝΚΠΔ-Ε92_       ΚΕΝΤΡ_ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ_ΥΠΟΔ 6ΓΖΗ46ΝΚΠΔ-ΛΤΒ.

ΚΡΗΤΗΣ_623Σ46ΝΚΠΔ-42Ζ

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ_ΨΜ9Ω46ΝΚΠΔ-ΩΚΑ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_6ΛΨΔ46ΝΚΠΔ-ΗΞΠ

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΑΔΑΣ_6Β5946ΝΚΠΔ-ΗΥΟ

Share this Post