ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ενημερώθηκε στις 22.02.2024

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση κενούμενων  θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη  μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης GOV.GR στη διαδρομή:

Αρχική ->  Εκπαίδευση -> Επαγγελματίες εκπαίδευσης -> Πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών προέδρων και μελών επιστημονικών εποπτικών συμβουλίων για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 16.02.2024  μέχρι την Πέμπτη 22.02.2024 και ώρα 23:59.

Η πρόσκληση αφορά:

  1. i) Εκπαιδευτικούς των Προτύπων ή Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) του ΠΙΝΑΚΑ Α, αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ με θητεία
  2. ii) Στην περίπτωση κατά την οποία στη σχολική μονάδα οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία δεν επαρκούν για τον ορισμό τακτικών και αναπληρωματικών μελών τα μέλη επιλέγονται από την οικεία Π.Ε.Π.Π.Σ. ως ακολούθως:
  • α) από τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με απόσπαση με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης με βάση τη σειρά κατάταξης στον οικείο αξιολογικό πίνακα,
  • β) από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με ολική διάθεση από τα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, καλύπτοντας λειτουργικά κενά, με βάση τα έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας,
  • γ) από τους αναπληρωτές, οι οποίοι καλύπτουν λειτουργικά κενά με βάση την συνολική μοριοδότησή των ακαδημαϊκών τους προσόντων από το Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε  την πρόκληση ΕΔΩ     

Δείτε τις κενές θέσεις ΕΔΩ (ανακοινοποίηση)

Share this Post