Τροποποίηση ΕΠ.Ε.Σ. Πειραματικών Σχολείων Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης

Εκδόθηκε η υπ΄αρ. 80/ΔΕΠΠΣ/13.10.2023 (ΑΔΑ: 905Γ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ)  για την αντικατάσταση Συμβούλων Εκπαίδευσης, μελών ΕΠ.Ε.Σ που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη σε Πειραματικά σχολεία Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Θεσσαλονίκης.

Κατεβάστε τον απόφαση ΕΔΩ

 

Share this Post