Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικών Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ και συμπληρωματικές διαθέσεις 31.10.2023

Δημοσιεύθηκε στις 01.11.2023

Εκδόθηκε η υπ΄άρ. 86/ΔΕΠΠΣ/31.10.2023 “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 65/ΔΕΠΠΣ/15-9-2023 απόφασης «Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024», της υπό στοιχεία 78/ΔΕΠΠΣ/12-10-2023  απόφασης «Συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2023-2024 και ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού» και συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών”. (ΑΔΑ: ΨΠΝ746ΝΚΠΔ-ΒΩΟ)

Κατεβάστε το αρχείο ΕΔΩ

Share this Post