Νέα Υ.Α. για τον χαρακτηρισμό σχολικών μονάδων ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

Ενημερώθηκε στις 07.03.2023

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄αριθμ. 15744/Δ6/10.2.2023 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον χαρακτηρισμό δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων Σχολείων ή Πειραματικών Σχολείων” (Β΄705) Υπουργική Απόφαση.

Κατεβάστε το ΦΕΚ: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200705

 

Share this Post