Εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία σχ. έτους 2023-24

Ενημερώθηκε στις 23.03.2023

Αιτήσεις μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), στη διαδρομή: Αρχική / Εκπαίδευση / Εγγραφή σε σχολείο / Εισαγωγή στα Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά σχολεία

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπ΄άρ.  22010/Δ6/24.2.2023 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (Β΄ 1062), υπουργική απόφαση.


Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων εισαγωγής στα Πρότυπα, τα Πειραματικά και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία ορίζεται από την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00

έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00


A) η ημερομηνία διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της απόδοσης του τυχαίου Αριθμού Προτεραιότητας στα Πρότυπα και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία, η Παρασκευή 28 Απριλίου 2023 και

B) η ημερομηνία διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και Εκκλησιαστικά Σχολεία το Σάββατο 29 Απριλίου 2023.

Κατεβάστε το ΦΕΚ με την Υπουργική Απόφαση από το: https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230201062

Δείτε εδώ: Τι θα χρειαστείτε για την υποβολή αίτησης

Δείτε εδώ: Αριθμός εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το
σχολικό έτος 2023-2024

Δείτε ακόμη: Οδηγίες για την υποβολή αίτησης και Συχνές Ερωτήσεις

Δείτε τις περσινές βάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα σχολεία εδώ

Share this Post