Σύσταση και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 44604/Δ6/16-4-2022 Υπουργική απόφαση με θέμα “Σύσταση και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ)”. στο Β΄1880 (16-4-2022). θα βρείτε το ΦΕΚ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ ΥΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ_B_1880_16_4_22

Share this Post