Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τη συγκρότηση των Π.Ε.Π.Π.Σ.

mparaskey/ Φεβρουάριος 8, 2021/ Home_Page, Τελευταίες Ανακοινώσεις

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων προβαίνει σε παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους, σύμφωνα με την αριθμ. 02/ΔΕΠΠΣ/26-01-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων παρατείνεται μέχρι 14-02-2021, ημέρα Κυριακή και ώρα 24.00.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr

Share this Post