Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την πλήρωση των θέσεων των προέδρων και των μελών των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όλων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) και των αναπληρωτών τους.

mparaskey/ Ιανουάριος 27, 2021/ Home_Page, Τελευταίες Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για ΠΕΠΠΣ Ω1ΕΥ46ΜΤΛΗ-22Ι

Υπόδειγμα αίτησης

Υπόδειγμα Βιογραφικού για ΠΕΠΠΣ

Share this Post