Νόμος 4692/12-6-2020 Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

Ενημερώθηκε στις 27.09.2023

Νόμος Υπ. Αριθμ. 4692
ΦΕΚ 111, τεύχος Α’, 12 Ιουνίου 2020, άρθρα 10-23

Μπορείτε να δείτε τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις των άρθρων 10-23 που αφορούν στα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία στην κωδικοποιημένη έκδοση (έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις μέχρι τον Σεπτέμβριο 2023). Κατεβάστε το αρχείο: ΚΕΦ. Β_ΆΡΘΡΑ 10-23_ Ν_4692_2020_ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜ_ΕΩΣ_ΣΕΠΤ_2023

Share this Post