Νέα και Ανακοινώσεις

Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Διαθέτουμε από 12 Σεπτεμβρίου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023, Η απόφαση: 92ΨΨ46ΜΤΛΗ-ΝΦΖ _ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022-23

Επίδειξη απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Δ.Ε.Π.Π.Σ. Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Ανακοίνωση για τη διαδικασία της επίδειξης απαντητικών φύλλων της δοκιμασίας εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 Σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση,  28270/Δ6/14-3-2022 «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2022-2023» Υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: Ω22Ι46ΜΤΛΗ-Η54) ( Β’1144) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ

Read More

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Σε συνέχεια της προκήρυξης αριθμ 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα» (ΑΔΑ: 624Η46ΜΤΛΗ-7ΓΟ) ανακοινώνονται οι εκπαιδευτικοί  που τοποθετούνται με μονοετή ΘΗΤΕΙΑ στις προκηρυσσόμενες θέσεις Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ έως 31/8/2023, 

Read More

Παρατάσεις και διακοπές θητείας υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2022-23

Αποφάσεις παράτασης θητείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: ΨΗΙΨ46ΜΤΛΗ-09Λ_ Αποφάσεις παράτασης θητείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 6Ι9Β46ΜΤΛΗ-9Ε5 Ψ11Ξ46ΜΤΛΗ-Ε6Ω_ Αποφάσεις διακοπής/ανάκλησης θητείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: 6ΩΜΔ46ΜΤΛΗ-ΕΤ4 ΨΚΧΩ46ΜΤΛΗ-ΧΒΓ_Αβαθμιας Αποφάσεις διακοπής/ανάκλησης θητείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: 9ΨΟΕ46ΜΤΛΗ-ΥΦ3 623Μ46ΜΤΛΗ-Χ71 ΨΩΛΟ46ΜΤΛΗ-Β06_15_9_22_ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ_Ββαθμιας_

Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ με απόσπαση για το σχ. έτος 2022-23

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των ενδιαφερόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ με απόσπαση για το σχ. έτος 2022-23 έπειτα από  προσκλήσεις των αρμόδιων Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ). Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξέτασαν τις υποβληθείσες αιτήσεις και υπέβαλλαν τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στους/στις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες. Η απόσπαση πραγματοποιείται με

Read More

Προσκλήσεις αιτήσεων απόσπασης ενός έτους σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν αίτηση απόσπασης ενός έτους σε Πρότυπα κα Πειραματικά σχολεία. Οι προσκλήσεις έχουν αναρτηθεί στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Πλατφόρμα αιτήσεων ΕΔΩ Προθεσμία 17/8/22 έως 21/8/22 στις 23:59. Διαθέσιμες θέσεις ΕΔΩ Προσκλήσεις: Ανατολική μακεδονία Θράκη, Αττική, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνιοι Νήσοι, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη, Νότιο Αιγαίο,

Read More

Περισσότερα

Τροποποίηση της με στοιχεία 9/ΔΕΠΠΣ/19-3-2021 (ΑΔΑ:6Ε9Ι46ΜΤΛΗ-0Ε7) απόφασης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Αναρτήθηκε με ΑΔΑ: ΨΗ8Β46ΜΤΛΗ-9ΔΝ η τροποποίηση της Συγκρότησης των Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων. Βρείτε το έγγραφο εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ για αλλαγή σχολικής μονάδας θητείας

Η πρόσκληση αφορά α) εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία, σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ., έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη θητείας στην ίδια σχολική μονάδα και έχουν αιτηθεί παράταση αυτής της θητείας για το σχολ. έτος 2022-23. και β) εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με θητεία, σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ, έχουν αιτηθεί παράταση θητείας για το σχολικό έτος 2022-23 και καλύπτουν λιγότερες από

Read More

Αριθμός εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23 (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο την ανακοινοποίηση στο ορθό  του αριθμού  εισακτέων μαθητών/μαθητριών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2022-23. ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ ΔΕΠΠΣ ΑΡΙΘΜ ΜΑΘΗΤΩΝ_ΑΔΑ_Ψ4ΠΘ46ΜΤΛΗ-Ω36  

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για την πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών προέδρων και μελών επιστημονικών εποπτικών συμβουλίων (ΕΠΕΣ) για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Σε συνέχεια της αριθμ.39/5-10-2021 Πράξης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης έως την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στη διαδρομή Αρχική / Εκπαίδευση /Επαγγελματίες εκπαίδευσης/ Πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών προέδρων και μελών

Read More

Περισσότερα

Διημερίδα με θέμα: “εκλαΐκευση της επιστήμης”.

Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο διημερίδα με θέμα: “εκλαΐκευση της επιστήμης”. Επισυνάπτεται η αφίσα, η πρόσκληση και το πρόγραμμα της διημερίδας. 3_πρόγραμμα    

Δράση κοινωνικής αλληλεγγύης από το 1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ΖΠΑ Ιωαννίνων «Προσφέρω – νοιάζομαι»

Αναδεικνύοντας την αξία του εθελοντισμού και την ανιδιοτέλεια της κοινωνικής προσφοράς, οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί του 1ου ΠΔΣ συγκεντρώνουν τρόφιμα και είδη υγιεινής για τη Ιερά Μονή Παναγίας Ντουραχάνης. Η συγκέντρωση των ειδών γίνεται στο χώρο του Σχολείου από 2 έως και 18 Δεκεμβρίου. Η παράδοσή τους θα πραγματοποιηθεί από τους μαθητές/τριες  στις 23 Δεκεμβρίου. Ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός δράσης: 

Read More

Ημερίδα στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας

Το Σάββατο 23-11-2019 θα πραγματοποιηθεί στο 2ο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας ημερίδα με θέμα: Η ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επισυνάπτεται πρόσκληση και πρόγραμμα. Πρόγραμμα και Πρόσκληση Ημερίδας_2019_2

Περισσότερα

Βράβευση του 2ου Ολοήμερου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Α.Π.Θ.

Βράβευση ομαδικής κατασκευής του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ (Ολοήμερο Τμήμα) από την ESAkids Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τα σχήματα και τα στερεά και μέσω μιας βιωματικής και διαθεματικής προσέγγισης το ολοήμερο τμήμα του 2ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου, ΑΠΘ κατασκεύασε ένα τρισδιάστατο μοντέλο του δορυφόρου Sentinel-3. Η τρισδιάστατη κατασκευή της τάξης μας βραβεύτηκε με το Α” βραβείο του διαγωνισμού για

Read More

Λογοτεχνικός Διαγωνισμός

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Πειραιάς, 21-01-2016 Το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά προκηρύσσει λογοτεχνικό διαγωνισμό συγγραφής διηγήματος και ποιήματος με τίτλο: «ὁρῶμεν ἀνθοῦν πέλαγος Αἰγαῖον νεκροῖς» Αισχύλου, Αγαμέμνων Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου των σχολείων των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Πειραιά, Α’, Β’, Γ’, Δ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου. Καλούμε τους μαθητές να εκφράσουν τον

Read More

Περισσότερα

1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Πρόσκληση σε επιμορφωτικό σεμινάριο Θεολόγων» (Σχετ: Αριθμ. Έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 8η /10-3-2015)         Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του 1ου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων Αν. Θεσσαλονίκης, κ. Πολύβιο Στράντζαλη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διερεύνηση και διαχείριση του Συμμετοχικού Διαδικτύου για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης

Read More

2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Επιμορφωτικό σεμινάριο Το 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης (αριθμ. έγκρισης από το ΕΠΕΣ: Πράξη 1/ 21 -01-2015) σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο Φιλολόγων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κα Αναστασία Βακαλούδη διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση στο Γυμνάσιο». Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Φιλολόγους καθηγητές της Β΄/θμιας εκπ/σης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 27

Read More

2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πρόσκληση για επιμορφωτικό σεμινάριο για τη διδακτική των τεχνολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και διδακτική του μαθήματος της Τεχνολογίας της Γ Γυμνασίου. Το σεμινάριο διοργανώνεται για την προετοιμασία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στο 3ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ με θέμα: «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΜΑΣ!» και να προετοιμαστούν για τη διδασκαλία του μαθήματος για τη Γ Γυμνασίου (

Read More

Περισσότερα

Δημιουργίες – Έργα – Διακρίσεις των μαθητών/τριών μας


Προσεχείς Εκδηλώσεις – Διαγωνισμοί

Δεν υπάρχουν προσεχείς εκδηλώσεων αυτήν τη στιγμή.

Ημερολόγιο Εκδηλώσεων - Διαγωνισμών

Επικοινωνία

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

email : depps@minedu.gov.gr