Συντελεστές

Ενημερώθηκε στις 21.01.2021

Συντονισμός
Δημήτριος Ψύλλος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Ελένη Τσικίζα, Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Φανή Τσιαμπάση, Διευθύντρια 15ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών

Σχεδιασμός – Ανάπτυξη
Κωνσταντία Ζαρκογιάννη, Ε.ΔΙ.Π. Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

Επιμέλεια Περιεχομένου
Μαρία Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
Αγγελική Χατζηευστρατίου, Μέλος Αυτοτελούς Τμήματος της Δ.Ε.Π.Π.Σ.

Τεχνική Υποστήριξη - Φιλοξενία
Κώστας Κακαργιάς - Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΥΠ.Ε.Θ.

books-484766__480_2