Διάθεση εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2021-2022 (τροποποίηση)

Ενημερώθηκε στις 16.01.2023

Ανάρτηση της απόφασης εδώ.

Share this Post