Αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης μετά τις ενστάσεις

Αναρτώνται οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης δεκτών υποψηφιοτήτων εκπαιδευτικών μετά τις ενστάσεις, ανά ΠΕΠΠΣ.

Αναλυτική ενημέρωση υπάρχει στην πλατφόρμα των αιτήσεων

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων ανά ΠΕΠΠΣ υπάρχει σε άλλη δημοσίευση.

Το σύνδεσμο των συνεντεύξεων θα τον βρείτε στο email σας του ΠΣΔ (Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου).

Πλατφόρμα αιτήσεων

Πίνακες:

ΠΕΠΠΣ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Αττικής

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Βορείου Αιγαίου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Ελλάδας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Δυτικής Μακεδονίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ηπείρου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Θεσσαλίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Ιονίων Νήσων

………………………………….

Κεντρικής Μακεδονίας

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Κρήτης

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Νοτίου Αιγαίου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Πελοποννήσου

………………………………….

ΠΕΠΠΣ Στερεάς Ελλάδας

Share this Post