Επικοινωνία

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Αν. Παπανδρέου 37

151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Τηλ: 210-3443966

email : depps@minedu.gov.gr

Φόρμα επικοινωνίας