Συνέδρια

Συνέδριο Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)

«Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα,

ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο»

26, 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2014 

 

Το Συνέδριο της Δ.Ε.Π.Π.Σ. «Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις προοπτικές του αύριο» θα διεξαχθεί στην Αθήνα, από την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 (17:00) έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014 (15:00), στο ιστορικό κτίριο του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αίθουσα Δρακόπουλου, Πανεπιστημίου 30.

Επιστημονική Επιτροπή

Καλκάνης Γεώργιος
Βαβογυιός Διονύσιος
Ματθαουδάκη Μαρίνα
Μπαμπάλης Θωμάς
Ψυχάρης Σαράντος

 

Θεματικοί Άξονες Συνεδρίου

Α. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στα Π.Π.Σ.

Β. Αξιολόγηση της δοκιμασίας/τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου

Γ.   Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και όμιλοι

 

Μετά το πέρας του Συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.