Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)

mparaskey/ Νοέμβριος 25, 2019/ Τελευταίες Ανακοινώσεις

Στο αρ. 992/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./22-11-2019 ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η αρ. 180657/Δ6/19-11-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.)»

ΦΕΚ 992 τ.ΥΟΔΔ 22.11.19

Share this Post