Tag Archives: Ε.Π.Ε.Σ.

Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Ενημερώθηκε στις 25.12.2022 Ανακοινοποίηση ορθό Εκδόθηκε η υπό στοιχεία 192/ΔΕΠΠΣ/5.12.2022 «Συγκρότηση Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των χαρακτηρισθέντων με την υπό στοιχεία 26500/Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. Πειραματικών Σχολείων και τροποποίηση συγκρότησης των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων που συγκροτήθηκαν με τις 52/ΔΕΠΠΣ/16-6-2021 (ΑΔΑ: Ψ45046ΜΤΛΗ-ΝΔΠ), 63/ΔΕΠΠΣ/25-9-2022 (ΑΔΑ:Ψ54046ΜΤΛΗ-1Ω0) και 76/ΔΕΠΠΣ/8-11-2021 (ΑΔΑ: Ω3ΖΤ46ΜΤΛΗ-Π1Σ) Αποφάσεις της Δ.Ε.Π.Π.Σ.» (ΑΔΑ:6Δ6Α46ΜΤΛΗ-36Ζ). Κατεβάστε το αρχείο

Read More

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για την πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών προέδρων και μελών επιστημονικών εποπτικών συμβουλίων (ΕΠΕΣ) για τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία

Ενημερώθηκε στις 13.10.2022 Σε συνέχεια της αριθμ.39/5-10-2021 Πράξης της Δ.Ε.Π.Π.Σ. παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης έως την Τρίτη 12/10/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στη διαδρομή Αρχική / Εκπαίδευση /Επαγγελματίες εκπαίδευσης/ Πλήρωση θέσεων προέδρων / αναπληρωτών

Read More

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και των εκπαιδευτικών – μελών, των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων και των αναπληρωτών τους.

Ενημερώθηκε στις 13.10.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΕΣ_9Ο3446ΜΤΛΗ-ΞΕ6 ΑΙΤΗΣΗ Α ΑΙΤΗΣΗ Β ΠΙΝΑΚΑΣ Γ