Έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ.2260τ΄Β/12-06-2020)

Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη διαδικασία κατάθεσης ηλεκτρονικών αιτήσεων για την πλήρωση των κενών θέσεων στις εισαγωγικές τάξεις των Προτύπων και των Πειραματικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021.
Share this Post