Συμμετοχή εκπαιδευτικών στο Βαθμολογικό Κέντρο

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη βαθμολόγηση των γραπτών των μαθητών και μαθητριών για την εισαγωγή τους σε Πρότυπα σχολεία.  Η  ηλεκτρονική διεύθυνση υποβολής των αιτήσεων είναι: https://www.iep.edu.gr/services/bkps/ στην οποία μπορεί όποιος επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, καθώς είναι ήδη ενεργή.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι βασική προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια.

Share this Post