Εργαστήριο Άλγεβρας Προτύπου Πειραματικού Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης

poster (1)

Περισσότερα για την πρόσκληση και την πορεία μας στο ιστολόγιο του Εργαστηρίου:
http://algebrateacherlab.blogspot.gr

Share this Post