Εργασία εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του Βαθμολογικού Κέντρου των Πρότυπων Σχολείων (Β.Κ.Π.Σ.)

depps/ Ιούνιος 11, 2015/ Αποφάσεις ΔΣ, Τελευταίες Ανακοινώσεις

Εργασία εκπαιδευτικών για τις ανάγκες του Βαθμολογικού Κέντρου των Πρότυπων Σχολείων (Β.Κ.Π.Σ.) ως Βαθμολογητές ή ως Επικουρικό Προσωπικό :
• Όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ02 και ΠΕ03 που υπηρετούν στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια καλούνται να εργαστούν ως βαθμολογητές στο Β.Κ.Π.Σ.
• Από τους υπόλοιπους κλάδους των Γυμνασίων και Λυκείων θα επιλεγούν από τους διευθυντές 10 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν ως επικουρικό προσωπικό Β.Κ.Π.Σ. Η τελική επιλογή, το ωράριο και ο ακριβής προσδιορισμός καθηκόντων θα γίνει από το Β.Κ.Π.Σ.
Οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς επιπρόσθετη αμοιβή στο Β.Κ.Π.Σ. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κατά τις ημέρες λειτουργίας του Β.Κ.Π.Σ. δεν θα εργάζονται στα σχολεία τους και η απασχόλησή τους στο Β.Κ.Π.Σ. θα είναι υποχρεωτική.
Για την αποτελεσματική οργάνωση του Β.Κ.Π.Σ. καλούνται οι εκπαιδευτικοί των προηγούμενων πρότυπων σχολικών μονάδων να συμπληρώσουν σχετική ηλεκτρονική φόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. με τίτλο: «ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».
Η εν λόγω ψηφιακή φόρμα θα συμπληρωθεί από τους εκπαιδευτικούς με ευθύνη των Διευθυντών των Πρότυπων Γυμνασίων και Λυκείων.
Την ίδια φόρμα μπορούν να συμπληρώσουν και εκπαιδευτικοί άλλων σχολικών μονάδων εφόσον επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στο Β.Κ.Π.Σ. ως Επικουρικό Προσωπικό ή ως Βαθμολογητές.
Σημειώνεται ότι το Β.Κ.Π.Σ. θα αρχίσει να λειτουργεί από τις 22 Ιουνίου 2015 στο 6ο ΕΠΑ.Λ. Α΄ Αθήνας (τηλ. 0030-210-6430137, e-mail : mail@6epal-athin.att.sch.gr).
Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η λειτουργία του ΒΚΠΣ είναι μια συνεργατική και συμμετοχική διαδικασία και η επιτυχής ολοκλήρωση της συλλογικής προσπάθειας βασίζεται στη στήριξη των εκπαιδευτικών.

Για να συμπληρώσετε τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα πατήστε εδώ.

 

 

Share this Post