ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΣΙΜΑΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Επιμορφωτική διημερίδα με θέμα “ Φως…περισσότερο φως!” στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων και σχετικό ψηφιακό αποθετήριο πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού

Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού στο ψηφιακό αποθετήριο http://perissoterofws.blogspot.gr/, μετά την παρουσίασή του στην επιμορφωτική διημερίδα “Φως…περισσότερο φως!”, που διοργανώθηκε από το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων στις 26-27/2/2015 για εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων, με αφορμή τον ορισμό του 2015 από τον ΟΗΕ ως “Διεθνούς Έτους Φωτός & Τεχνολογιών Φωτός”. Ο κύριος σκοπός της δράσης αυτής ήταν η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της έννοιας του φωτός και η αξιοποίησή του στη διδακτική πράξη.

 

Share this Post