ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Ενημερώθηκε στις 04.04.2018

3η Ανακοίνωση – 1o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ με θέμα «Όπου ακούς μουσική …» Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις

Μετά από αιτήματα πολλών εκπαιδευτικών παρατείνουμε την ημερομηνία υποβολής πλήρων κειμένων για εισηγήσεις και προτάσεις εργαστηρίων, μέχρι την 15 Απριλίου 2015, για το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καλλιτεχνικής Παιδείας:

“Όπου ακούς μουσική…”, Σύγχρονες Μουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις

(ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 2015) που θα γίνει στις 18-20 Ιουνίου 2015.

Αναλυτικές οδηγίες για την υποβολή εργασιών και άλλες λεπτομέρειες θα βρείτε στον διαδικτυακό τόπο του Συνεδρίου:

http://1pskpm-ppgpp.weebly.com

Διαβάστε και τη συνημμένη 3η ανακοίνωση – πρόσκληση συμμετοχής

Πάτρα 30 Μαρτίου 2015

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου

3η ανακοίνωση – πρόσκληση συμμετοχής

Share this Post