Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

Δημοσιεύθηκε στις 11.10.2023

Εκδόθηκε η υπ΄αρ. 69/5.10.2023 (ΑΔΑ: Ψ80Λ46ΝΚΠΔ-1ΣΗ) “Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία”

Κατεβάστε το αρχείο ΕΔΩ

Share this Post