Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων Υποδιευθυντών/ριων και Προϊσταμένων Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά τη Δευτέρα 9/10/2023 και λήγει την Τετάρτη 18/10/2023 στις 15:00

στην ψηφιακή πύλη Gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση – Επαγγελματίες εκπαίδευσης – Επιλογή Υποδιευθυντών/τριών και Προϊσταμένων Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ή στο

https://www.iep.edu.gr/services/pps_subdirectors/

Δείτε την πρόσκληση για Υποδιευθυντές/ντριες  ΕΔΩ

Δείτε την πρόσκληση για Προϊσταμένους/ες  ΕΔΩ

Ο σύνδεσμος για την υποβολή αίτησης ΕΔΩ

Share this Post