Απόφαση τοποθέτησης εκπαιδευτικών με μονοετή θητεία σε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ σχολ. έτους 2023-24

Δημοσιεύθηκε στις 06.09.2023

Αναρτούμε:

  • την απόφαση 97173/E2/5.9.2023 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2023-2024» (ΑΔΑ: Ρ31446ΝΚΠΔ-9Ω0).
  • 97174/E2/5.9.2023 «Τοποθέτηση εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης με μονοετή θητεία σε Πειραματικά Σχολεία Π/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024». (ΑΔΑ: Ρ0Τ146ΝΚΠΔ-ΑΚΕ)

Κατεβάστε το αρχείο για τα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ΕΔΩ

Κατεβάστε το αρχείο για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΔΩ

Share this Post