Ανακοίνωση σχετικά με τους κυρωμένους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών για θητεία σε ΠΣ και ΠΕΙΣ

Δημοσιεύθηκε στις 09.08.2023

Ανακοινώνουμε ότι οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν αμέσως μετά την κύρωση τους από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ., μόλις αυτή συγκροτηθεί ως προς τα ελλείποντα μέλη, δηλαδή μετά τις 21/8/23, σύμφωνα με την πρόσκληση με Αριθ.πρωτ. 88634/Δ6/4-8-23.

Share this Post