Σύνθεση Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) όπως τροποποιήθηκε, ως προς τα ελλείποντα μέλη

Αναρτούμε τη σχετική απόφαση εδώ.

Share this Post