Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.)

Δημοσιεύθηκε στις 26.06.2023

Σήμερα 26.6.2023 εκδόθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στις Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.):

  • των θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης και
  • των κενών θέσεων Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών με διοικητική εμπειρία

 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά


από τη Δευτέρα 26/6/2023 έως τη Δευτέρα 03/7/2023 και ώρα 15:00


Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.iep.edu.gr/services/peppsaitiseis/

Η πιστοποίηση των υποψηφίων για την εισαγωγή στην πλατφόρμα της αίτησης γίνεται με τους κωδικούς που διαθέτουν στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

Κατεβάστε την πρόσκληση:  ΨΧΠ346ΜΤΛΗ-5ΛΩ_47_ΔΕΠΠΣ

Share this Post