Βάσεις εισαγωγής σε Πρότυπα Σχολεία 2023

Δημοσιεύθηκε στις 11.05.2023

Οι βάσεις εισαγωγής για κάθε σχολική μονάδα καθορίζονται από δυο αριθμούς:

Α. ΒΑΣΗ ΣΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Είναι το σύνολο των μονάδων που συγκέντρωσε ο/η τελευταίος/α εισαχθείς/είσα υποψήφιος/α

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΗΣ: Εϊναι ο τυχαίος αριθμός προτεραιότητας Προτύπου σχολείου (ΑΠΠΣ) που αποδόθηκε στον/στην τελευταίο/α εισαχθέντα/είσα  κατά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε την 28η Απριλίου 2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο τυχαίος αριθμός προτεραιότητας για τα Πρότυπα Σχολεία (ΑΠΠΣ) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που δυο ή περισσότεροι υποψήφιοι ισοβαθμούν όποτε κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας κατά αύξουσα σειρά του ΑΠΠΣ.

Συνεπώς σε μια σχολική μονάδα είναι εισακτέοι οι υποψήφιοι που πληρούν ένα από τα παρακάτω:

Ι) συγκέντρωσαν βαθμολογία μεγαλύτερη  από τον αριθμό Α,

ΙΙ) συγκέντρωσαν βαθμολογία ίση με τον αριθμό Α και έχουν ΑΠΠΣ μικρότερο ή ίσο του αριθμού Β.

Οι βάσεις σε υπολλογιστικό φύλλο (ανακοινοποίηση ως προς το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής)

Οι βάσεις σε pdf

Share this Post