Αποτελέσματα κλήρωσης Πειραματικών και απόδοση αριθμού Α.Π.Π.Σ. στους υποψηφίους των Προτύπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων

Μετά την διεξαγωγή της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης αναρτώνται οι τυχαίοι μοναδικοί αριθμοί προτεραιότητας Πειραματικών Σχολείων (Α.Π.ΠΕΙ.Σ) που αποδόθηκαν σε κάθε υποψήφιο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ_Κλήρωση_2023

καθώς και η απόδοση τυχαίου αριθμού  προτεραιότητας Πρότυπου σχολείου (Α.Π.Π.Σ.) στους υποψηφίους των Προτύπων και Εκκλησιαστικών Σχολείων για την ρύθμιση πιθανών ισαβαθμιών που θα προκύψουν από τις εξετάσεις. ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ._Κλήρωση_2023_ΑΠΟΔΟΣΗ_ΑΠΠΣ

Οι γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων έχουν ενημερωθεί με sms για το αποτέλεσμα της κλήρωσης.

Οι πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων ανά σχολείο με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του κάθε μαθητή, θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Πειραματικών Σχολείων από την Τρίτη 2.5.2023

Για την εγγραφή στο Πειραματικό σχολείο επιτυχίας θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση μέσω των ιστοσελίδων των Πειραματικών σχολείων, εντός του Μαϊου.

Μπορείτε να δείτε την κατάταξη όλων των υποψηφίων ανά σχολείο (επιτυχόντων και επιλαχόντων) κατά φύλο και κατηγορία εδώ .

Share this Post