Κατανομή υποψηφίων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών σχολείων σε εξεταστικά κέντρα

Ενημερώθηκε στις 27.04.2023

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα με την κατανομή των υποψηφίων Πρότυπων και Εκκλησιαστικών σχολείων σε εξεταστικά κέντρα εδώ:

(αρχείο excel)  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ.xls

(αρχείο pdf) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ.pdf

Με απόφαση της  Εποπτεύουσας Επιτροπής Διαδικασιών Εξετάσεων και Κλήρωσης (Ε.Ε.Δ.Ε.Κ.) ορίζεται ότι για την περίπτωση κατά την οποία ο/η κηδεμόνας  δεν έχει δηλώσει στην αίτηση του την σχολική μονάδα στην οποία επιθυμεί ο/η υποψήφιος/α να είναι επιλαχών/χούσα, στην περίπτωση της μη επιτυχίας:

α) αν έχει δηλωθεί μια μόνο προτίμηση ο/η μαθητής/τρια θα είναι επιλαχών/χούσα στη μοναδική προτίμηση

β) αν έχουν δηλωθεί περισσότερες από μια σχολικές μονάδες προτίμησης ο/η μαθητής/τρια  θα είναι επιλαχών/χούσα στην σχολική μονάδα πρώτης προτίμησης

Share this Post