Νέα Υπουργική Απόφαση 22010/Δ6/24.2.2023 “Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία” (Β΄ 1062)

Ενημερώθηκε στις 07.03.2023

FEK-2023-Tefxos B-01062-downloaded -07_03_2023

Share this Post