Ανάρτηση προσωρινών πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων – Ενστάσεις

Δημοσιεύθηκε στις 18.01.2023

Πίνακες Δεκτών-Μη Δεκτών υποψηφίων

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023 : Οι Περιφερειακές Επιτροπές Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτούν στην ιστοσελίδα της οικείας Π. Δ. Ε. τους σχετικούς πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων της διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ανά βαθμίδα Εκπαίδευσης.

 

Ενστάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επόμενη της ανάρτησή τους ήτοι από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 00:05 έως την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων.

 

Αναπροσαρμογή Πινάκων Δεκτών –Μη δεκτών  Υποψηφίων

 Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023:  οι Π.Ε.Π.Π.Σ. αποφαίνονται αιτιολογημένα για τις ενστάσεις, αναπροσαρμόζουν τους πίνακες των δεκτών μη δεκτών υποψηφίων. προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της οικείας  Π.Δ.Ε.

Share this Post