Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η υπό στοιχεία 149720/Δ6/ 2.12.2022 (Β΄6142) Υπουργκή Απόφαση (Υ.Α.) που ρυθμίζει θέματα για την επιλογή και τοποθέτησης των Διευθυντών/ντριων σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. Στην Y.A. καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης των θέσεων, υποβολής των αιτήσεων, συνέντευξης των υποψηφίων, κατάρτισης των πινάκων δεκτών και μη υποψηφιοτήτων, αξιολογικών και τελικών πινάκων, δήλωσης προτίμησης και της τοποθέτησης των επιτυχόντων, καθώς και της θητείας αυτών.

Κατεβάστε την απόφαση ΕΔΩ

Share this Post