ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α. Για την συγκρότηση των Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Σχολικών μονάδων που χαρακτηρίσθηκαν με την υπό στοιχεία 26500 /Δ6/9-3-2022 (Β΄ 1048) Υ.Α. ως Πειραματικά Σχολεία ΚΑΙ B. Για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Κατεβάστε το αρχείο της Πρόσκλησης: ΨΝΒ846ΜΤΛΗ-Α5Υ_Πρόσκληση ΕΠΕΣ_11_22

Η πρόσκληση της Δ.Ε.Π.Π.Σ. αφορά τους/τις ενδιαφερόμενους/ες:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ελληνικών Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστήμες της εκπαίδευσης για την πλήρωση της θέσης του/της Προέδρου του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ)  καθώς του Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής  όπου απαιτείται, των παρακάτω Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ)  των Πρότυπων (Π.Σ.)και Πειραματικών σχολείων  (ΠΕΙ.Σ.) του πίνακα Α:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α – ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΕΠ.Ε.Σ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ (ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π.)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΕΠ.Ε.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ Πρόεδρος Αναπλ. Πρόεδρος
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ 0501003 ΚΕΝΗ  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9521302 ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ ΚΕΝΗ ΚΕΝΗ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420005
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4201000
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4201009
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 301020 ΚΕΝΗ  

β) εκπαιδευτικούς των Πειραματικών Σχολείων (ΠΕΙ.Σ) του ΠΙΝΑΚΑ Β, αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων, οι οποίοι υπηρετούν στο οικείο Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ για την πλήρωση των) θέσεων: του/της Εκπαιδευτικού του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ) και του/της Αναπληρωτή/τριας αυτού/ής, όπου απαιτείται, των Πειραματικών Σχολείων του ΠΙΝΑΚΑ Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ.Ε.Σ. ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ/Η΄ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ/ΕΠ.Ε.Σ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 13ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ 9370255 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. 2 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9521302 ΝΈΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ 2  
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9420005 2 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4201000 2 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4201009 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (6/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ) 9050659  ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 3/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) 9050923  ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ 2  
ΑΤΤΙΚΗΣ 26ο ΠΕΙΡ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ 501260 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0501460 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0551460 2 2
ΑΤΤΙΚΗΣ 1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 9050475 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. 1  
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ 9430099 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. 1 2
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 9060552 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ 1  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε. -ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) 9060479 2  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 9ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9230173 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. 2  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 7ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 9470184  ΚΟΙΝΟ ΕΠΕΣ 1 1
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ -“ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΠΟΤΟΣ” 9350107 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ 1 1
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2o 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Α.Π.Θ. (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ) 9190494 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ 2  
ΚΡΗΤΗΣ 1ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9410150 ΝΕΟ ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ 2 2
ΚΡΗΤΗΣ 66ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9170594 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. 2  
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100203 ΚΟΙΝΟ ΕΠ.Ε.Σ. 1 2
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 9100214 2 2
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 16ο  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ 9460215 1 1

 να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη  στη διαδρομή:

https://www.iep.edu.gr/services/apospasiepes/dep/ 

για τους/τις υποψηφίους-μέλη Δ.Ε.Π.

ή

https://www.iep.edu.gr/services/apospasiepes/teachers/

για τους/τις υποψηφίους εκπαιδευτικούς.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 11.11.2022 και ώρα 12:00  μέχρι την Κυριακή 20.11.2022 και ώρα 23:59.

Share this Post