Διαθέσεις εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων σε άλλα Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Ενημερώθηκε στις 06.12.2022

Διαθέτουμε από 12 Σεπτεμβρίου 2022 τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία, για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2022 – 2023,

Η απόφαση: 92ΨΨ46ΜΤΛΗ-ΝΦΖ _ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2022-23

Συμπληρωματική απόφαση: ΩΧΡΝ46ΜΤΛΗ-Γ6Η_Συμπληρωματικές 3_10_2022

Τροποποίηση απόφασης 5.12.2022 Ψ0Ψ046ΜΤΛΗ-6Ε9-Ανακοιν_5-12-22

Share this Post