Παρατάσεις και διακοπές θητείας υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολ. έτος 2022-23

Αποφάσεις παράτασης θητείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

ΨΗΙΨ46ΜΤΛΗ-09Λ_

ΨΘΡ346ΜΤΛΗ-ΣΚΧ Τροποποίηση αποφασης παράτασης θητείας 22-11-2022

Αποφάσεις παράτασης θητείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

6Ι9Β46ΜΤΛΗ-9Ε5

Ψ11Ξ46ΜΤΛΗ-Ε6Ω_

Αποφάσεις διακοπής/ανάκλησης θητείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:

6ΩΜΔ46ΜΤΛΗ-ΕΤ4

ΨΚΧΩ46ΜΤΛΗ-ΧΒΓ_Αβαθμιας

Αποφάσεις διακοπής/ανάκλησης θητείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

9ΨΟΕ46ΜΤΛΗ-ΥΦ3

623Μ46ΜΤΛΗ-Χ71

ΨΩΛΟ46ΜΤΛΗ-Β06_15_9_22_ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ_Ββαθμιας_

Share this Post