Τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ με απόσπαση για το σχ. έτος 2022-23

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες επιλογής των ενδιαφερόμενων μόνιμων εκπαιδευτικών για απόσπαση σε Π.Σ και ΠΕΙ.Σ με απόσπαση για το σχ. έτος 2022-23 έπειτα από  προσκλήσεις των αρμόδιων Περιφερειακών Επιτροπών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ). Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ. εξέτασαν τις υποβληθείσες αιτήσεις και υπέβαλλαν τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στους/στις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες. Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση και πραγματοποιείται για ένα (1) διδακτικό έτος. Δείτε τις αποφάσεις απόσπασης ανά Π.Δ.Ε.:

ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ_ΨΝ7Ω46ΜΤΛΗ-Β5Ξ

ΑΤΤΙΚΗΣ_2022-23 ΑΤΤΙΚΗ_ΤΡΟΠΟΠ_ ΑΠΟΦ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_ΠΕΠΠΣ ΑΤΤΙΚΗΣ_2022-23_Στο ΟΡΘΟ 

ΝΕΟ: 27-9-2022 ΑΤΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦ 2 (27.9.22)

ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ_66ΠΤ46ΜΤΛΗ-8ΘΦ

ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ_Ψ1ΥΨ46ΜΤΛΗ-3Γ6

ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_ΨΗΨΘ46ΜΤΛΗ-ΨΥΣ , 12-09-2022_ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΚΠΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜ ΔΗΜ ΣΧ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_Ψ6ΗΗ46ΜΤΛΗ-Α1Ψ

ΗΠΕΙΡΟΥ_ 9ΑΑΟ46ΜΤΛΗ-Ψ7Η

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ_6ΕΛΩ46ΜΤΛΗ-Υ7Ι 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Αποφαση Αποσπασης Σε ΠΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝ στο ορθό (ΨΗ1Φ46ΜΤΛΗ-60Π)

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ_Ψ66446ΜΤΛΗ-ΞΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ_Φ.20.5/8865     Απόφαση απόσπασης Φ.20.5/9246/5.9.22

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ_Ω3Ω846ΜΤΛΗ-6Φ4

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ_ΨΛΚΩ46ΜΤΛΗ-Γ2Π

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 6Χ4846ΜΤΛΗ-ΩΦΞ

31-8-22 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ_ΨΥΧΣ46ΜΤΛΗ-ΧΞΘ

Share this Post