Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία σε ΠΕΙΣ και ΠΣ μετά τις συμπληρωματικές αιτήσεις

Αναρτώνται οι κυρωμένοι τελικοί πίνακες τοποθετημένων και με τοποθετημένων με θητεία σε ΠΕΙΣ και ΠΣ μετά τις συμπληρωματικές αιτήσεις, σύμφωνα με την πράξη 14/ΔΕΠΠΣ/16-8-22.

Τελικοί πίνακες τοποθετημένων και μη τοποθετημένων με θητεία μετά τις συμπληρωματικές αιτήσεις

και ΕΔΩ

Share this Post